Posted by & filed under Nezaradené.

Ako uviedol Ing. arch. Gabriel Koczkáš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva najväčšej projektovej a konzultačno-inžinierskej spoločnosti na Slovensku DOPRAVOPROJEKT, a.s., dňa 30. septembra 2016 došlo medzi spoločnosťami DOPRAVOPROJEKT, a.s. a D4R7 Construction, s.r.o (ako zástupcom španielsko-rakúskeho konzorcia pre prípravu projektu a realizáciu stavebných prác) k aktu podpísania spoločnej zmluvy o vypracovaní kompletnej projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych činnostiach pre projekt PPP D4R7. Obchvat bude realizovaný ako PPP projekt medzinárodným konzorciom, s ktorým štát uzatvoril koncesnú zmluvu v lete tohto roku.

Na príprave projektovej dokumentácie diela začala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. pracovať v júni tohto roku, po uzavretí koncesnej zmluvy. Na základe zmluvy o vypracovaní projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych činnostiach bude spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. zabezpečovať celú projektovú prípravu uvedenej stavby.

Posted by & filed under Nezaradené.

ZVOLENSKÁ SLATINA – Stavba rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom – Pstrušou by mala byť ukončená v polovici novembra 2016. Oproti plánu sa tak posúva asi o päť mesiacov. Dôvodom sú niektoré technické problémy, súvisiace s výstavbou, ako aj nedodržanie fakturačných termínov zo strany subdodávateľov.
„Na začiatku
výstavby to bol dosť náročný pyrotechnický prieskum, ktorý stavbu zdržal. Na stavbe sa totiž našlo dosť veľa nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Navyše, vo februári tohto roku došlo na určitých miestach k záplavám, ktoré nedovoľovali plynule pokračovať vo výstavbe. Ale momentálne vidíme najväčšie problémy vo fakturáciách subdodávateľov,“
uviedol na dnešnom kontrolnom dni na
stavbe R2 generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt.
Šéf NDS zdôraznil, že s ukončením
stavby počítajú v danom termíne a dnes vyvíjajú na zhotoviteľa tlak, aby si splnil všetky svoje zmluvné povinnosti. Má sa to odzrkadľovať aj v častejších kontrolách.
Čo sa týka zatiaľ „vynechaného“ úseku okolo Zvolena, ktorý sa mal pôvodne viesť severne od mesta a čiastočne aj v katastri Sliača,
štúdiu realizovateľnosti pripravuje v súčasnosti Dopravoprojekt.
Dnes kontrolovaný úsek
R2 začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce, ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša. Za ňou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý pre motoristov otvorili vlani.
Projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálneho fondu Európskej únie. Vysúťažená suma je 82,3 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s. r. o. Celková dĺžka úseku je 7,8 km. Na trase sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.

Posted by & filed under Nezaradené.

Stavba rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom – Pstrušou by mala byť ukončená v polovici novembra 2016. Oproti plánu sa tak posúva asi o päť mesiacov. Dôvodom sú niektoré technické problémy, súvisiace s výstavbou, ako aj nedodržanie fakturačných termínov zo strany subdodávateľov.

„Na začiatku výstavby to bol dosť náročný pyrotechnický prieskum, ktorý stavbu zdržal. Na stavbe sa totiž našlo dosť veľa nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Navyše, vo februári tohto roku došlo na určitých miestach k záplavám, ktoré nedovoľovali plynule pokračovať vo výstavbe. Ale momentálne vidíme najväčšie problémy vo fakturáciách subdodávateľov,“ uviedol na dnešnom kontrolnom dni na stavbe R2 generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt.

Šéf NDS zdôraznil, že s ukončením stavby počítajú v danom termíne a dnes vyvíjajú na zhotoviteľa tlak, aby si splnil všetky svoje zmluvné povinnosti. Má sa to odzrkadľovať aj v častejších kontrolách. Čo sa týka zatiaľ „vynechaného“ úseku okolo Zvolena, ktorý sa mal pôvodne viesť severne od mesta a čiastočne aj v katastri Sliača, štúdiu realizovateľnosti pripravuje v súčasnosti Dopravoprojekt.

Dnes kontrolovaný úsek R2 začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce, ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša. Za ňou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý pre motoristov otvorili vlani.

Projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálneho fondu Európskej únie. Vysúťažená suma je 82,3 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS. Celková dĺžka úseku je 7,8 km. Na trase sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.

Posted by & filed under Nezaradené.

Stavba rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom – Pstrušou by mala byť ukončená v polovici novembra 2016. Oproti plánu sa tak posúva asi o päť mesiacov.

Dôvodom sú niektoré technické problémy, súvisiace s výstavbou, ako aj nedodržanie fakturačných termínov zo strany subdodávateľov.

„Na začiatku výstavby to bol dosť náročný pyrotechnický prieskum, ktorý stavbu zdržal. Na stavbe sa totiž našlo dosť veľa nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Navyše, vo februári tohto roku došlo na určitých miestach k záplavám, ktoré nedovoľovali plynule pokračovať vo výstavbe. Ale momentálne vidíme najväčšie problémy vo fakturáciách subdodávateľov,“ uviedol na kontrolnom dni na stavbe generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt.

Zdôraznil, že s ukončením stavby počítajú v danom termíne a vyvíjajú na zhotoviteľa tlak, aby si splnil všetky svoje zmluvné povinnosti. Má sa to odzrkadľovať aj v častejších kontrolách.

Čo sa týka zatiaľ „vynechaného“ úseku okolo Zvolena, ktorý sa mal pôvodne viesť severne od mesta a čiastočne aj v katastri Sliača, štúdiu realizovateľnosti pripravuje v súčasnosti Dopravoprojekt.

Dnes kontrolovaný úsek R2 začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce, ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša. Za ňou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý pre motoristov otvorili vlani.

Projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálneho fondu Európskej únie. Vysúťažená suma je 82,3 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Corsan-Corviam Construcción, Chemkostav IS. Celková dĺžka úseku je 7,8 kilometra.

Na trase sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 metrov protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.

Posted by & filed under Nezaradené.

Stavba rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom – Pstrušou by mala byť ukončená v polovici novembra 2016. Oproti plánu sa tak posúva asi o päť mesiacov. Dôvodom sú niektoré technické problémy, súvisiace s výstavbou, ako aj nedodržanie fakturačných termínov zo strany subdodávateľov.
„Na začiatku
výstavby to bol dosť náročný pyrotechnický prieskum, ktorý stavbu zdržal. Na stavbe sa totiž našlo dosť veľa nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Navyše, vo februári tohto roku došlo na určitých miestach k záplavám, ktoré nedovoľovali plynule pokračovať vo výstavbe. Ale momentálne vidíme najväčšie problémy vo fakturáciách subdodávateľov,“ uviedol na dnešnom kontrolnom dni na stavbe R2 generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt.
Šéf NDS zdôraznil, že s ukončením
stavby počítajú v danom termíne a dnes vyvíjajú na zhotoviteľa tlak, aby si splnil všetky svoje zmluvné povinnosti. Má sa to odzrkadľovať aj v častejších kontrolách.
Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama
Čo sa týka zatiaľ „vynechaného“ úseku okolo Zvolena, ktorý sa mal pôvodne viesť severne od mesta a čiastočne aj v katastri Sliača,
štúdiu realizovateľnosti pripravuje v súčasnosti Dopravoprojekt.
Dnes kontrolovaný úsek
R2 začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce, ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša. Za ňou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý pre motoristov otvorili vlani.
Projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálneho fondu Európskej únie. Vysúťažená suma je 82,3 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s. r. o. Celková dĺžka úseku je 7,8 km. Na trase sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.

Posted by & filed under Nezaradené.

Stavba rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom – Pstrušou by mala byť ukončená v polovici novembra 2016. Oproti plánu sa tak posúva asi o päť mesiacov. Dôvodom sú niektoré technické problémy, súvisiace s výstavbou, ako aj nedodržanie fakturačných termínov zo strany subdodávateľov.

„Na začiatku výstavby to bol dosť náročný pyrotechnický prieskum, ktorý stavbu zdržal. Na stavbe sa totiž našlo dosť veľa nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Navyše, vo februári tohto roku došlo na určitých miestach k záplavám, ktoré nedovoľovali plynule pokračovať vo výstavbe. Ale momentálne vidíme najväčšie problémy vo fakturáciách subdodávateľov,“ uviedol na dnešnom kontrolnom dni na stavbe R2 generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt.

Šéf NDS zdôraznil, že s ukončením stavby počítajú v danom termíne a dnes vyvíjajú na zhotoviteľa tlak, aby si splnil všetky svoje zmluvné povinnosti. Má sa to odzrkadľovať aj v častejších kontrolách.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Čo sa týka zatiaľ „vynechaného“ úseku okolo Zvolena, ktorý sa mal pôvodne viesť severne od mesta a čiastočne aj v katastri Sliača, štúdiu realizovateľnosti pripravuje v súčasnosti Dopravoprojekt.

Dnes kontrolovaný úsek R2 začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce, ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša. Za ňou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý pre motoristov otvorili vlani.

Projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálneho fondu Európskej únie. Vysúťažená suma je 82,3 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s. r. o. Celková dĺžka úseku je 7,8 km. Na trase sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.

Posted by & filed under Nezaradené.

Stavba rýchlostnej komunikácie R2 medzi Zvolenskou Slatinou a Vígľašom – Pstrušou by mala byť ukončená v polovici novembra 2016. Oproti plánu sa tak posúva asi o päť mesiacov. Dôvodom sú niektoré technické problémy, súvisiace s výstavbou, ako aj nedodržanie fakturačných termínov zo strany subdodávateľov.

„Na začiatku výstavby to bol dosť náročný pyrotechnický prieskum, ktorý stavbu zdržal. Na stavbe sa totiž našlo dosť veľa nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Navyše, vo februári tohto roku došlo na určitých miestach k záplavám, ktoré nedovoľovali plynule pokračovať vo výstavbe. Ale momentálne vidíme najväčšie problémy vo fakturáciách subdodávateľov,“ uviedol na dnešnom kontrolnom dni na stavbe R2 generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt.

Šéf NDS zdôraznil, že s ukončením stavby počítajú v danom termíne a dnes vyvíjajú na zhotoviteľa tlak, aby si splnil všetky svoje zmluvné povinnosti. Má sa to odzrkadľovať aj v častejších kontrolách.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Čo sa týka zatiaľ „vynechaného“ úseku okolo Zvolena, ktorý sa mal pôvodne viesť severne od mesta a čiastočne aj v katastri Sliača, štúdiu realizovateľnosti pripravuje v súčasnosti Dopravoprojekt.

Dnes kontrolovaný úsek R2 začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce, ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša. Za ňou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý pre motoristov otvorili vlani.

Projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálneho fondu Európskej únie. Vysúťažená suma je 82,3 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je združenie Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s. r. o. Celková dĺžka úseku je 7,8 km. Na trase sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.

Posted by & filed under Nezaradené.

Tento úsek rýchlostnej cesty je ďalším z pripravovaných úsekov medzi mestami Zvolen a Košice. Pre plánované vydanie stavebného povolenia koncom roka 2017 a následnú výstavbu treba v blízkej budúcnosti ukončiť prebiehajúce procesy projektovej prípravy vypracovaním dokumentácie na stavebné povolenie a procesy investičnej prípravy stavby, predovšetkým v oblasti majetkovoprávneho vyrovnania.

Doterajšia príprava úseku diaľnice

Tunel Soroška s priľahlým úsekom rýchlostnej cesty bol predmetom štúdií v 90. rokoch. Jeho presnejšia poloha bola neskôr navrhnutá v technickej štúdii z roku 2009, ktorej súčasťou bol okrem tunelového variantu aj povrchový variant. Na základe správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie bolo v roku 2010 vydané Záverečné stanovisko MŽP SR s odporúčaným tunelovým variantom vzhľadom na situovanie úseku rýchlostnej cesty cez Národný park Slovenský kras. V roku 2012 bola spracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie a v roku 2014 bolo vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. V roku 2014 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti úseku R2 Tornaľa – Včeláre (jej súčasťou je aj úsek s tunelom Soroška), ktorá zároveň potvrdila opodstatnenosť prípravy uvedeného úseku rýchlostnej cesty.

V súčasnosti prebieha proces prípravy spracovania dokumentácie na stavebné povolenie s predpokladaným vydaním tohto povolenia v roku 2017. Plánovaný začiatok výstavby úseku rýchlostnej cesty je v roku 2018 a predpokladané uvedenie do užívania v roku 2023. Za obmedzujúce faktory prípravy úseku diaľnice sa považujú územný plán VÚC Košického samosprávneho kraja a proces EIA. Rýchlostná cesta R2 prechádza z Rožňavskej kotliny do Košickej kotliny, pričom tunelom Soroška prekonáva Slovenský kras. Územie sa v súčasnosti z väčšej časti využíva na poľnohospodárske účely, no nachádza sa tu aj niekoľko významných chránených veľkoplošných a maloplošných území, území NATURA 2000, vodných zdrojov a krasových jaskýň zapísaných v zozname UNESCO.

Technické riešenie

Začiatok rýchlostnej cesty je situovaný v mimoúrovňovej križovatke Rožňava na ceste I/50 na južnom okraji mesta Rožňava. Poloha rýchlostnej cesty je v súlade s územným plánom VÚC Košického samosprávneho kraja. Do etapovito budovanej križovatky Rožňava sa v budúcnosti zapojí úsek Gombasek – Rožňava. Križovatka Rožňava, juh zabezpečí dopravné prepojenie celého regiónu Rožňavskej kotliny s cestami I/50 a I/67. Z križovatky Rožňava smeruje rýchlostná cesta južným smerom cez k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, Jovice a Lipovník. Západný portál tunela Soroška sa nachádza západne od obce Lipovník, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras. Východný portál tunela Soroška sa nachádza v údolí potoka Turňa, západne od obce Jablonov nad Turňou, mimo územia Národného parku Slovenský kras. Východne od obce Jablonov nad Turňou sa v rovnomennej križovatke napája rýchlostná cesta na cestu I/50. Tu sa zároveň plánuje stredisko správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR). Celková dĺžka navrhovanej rýchlostnej cesty je 14,1 km.

Rozhodujúce časti stavby

Stavba pozostáva z 213 častí, medzi ktoré patria 2 mimoúrovňové križovatky, tunel Soroška s dĺžkou 4 282 m, 12 mostných objektov, stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Jablonov nad Turňou, jednostranné veľké odpočívadlo Jovice, 7 prístupových ciest na stavbou rozdelené pozemky a 3 objekty oporných a zárubných múrov. Rozhodujúcimi časťami stavby sú:

Rýchlostná cesta R2

Kategória navrhovanej rýchlostnej cesty je R 24,5/120 s polomermi smerových oblúkov od 1 800 do 6 000 m a s pozdĺžnym sklonom od 0,64 do 3,47 %. Výhľadové dopravné zaťaženie predmetného úseku rýchlostnej cesty v roku 2040 je podľa predpokladov 13 045 vozidiel/24 hod. v oboch smeroch. Na základe predpokladanej intenzity dopravného prúdu do roku 2040 a v zmysle výsledkov štúdie realizovateľnosti sa bude pravdepodobne tento úsek rýchlostnej cesty budovať etapovite v polovičnom profile s jednou tunelovou rúrou. Na diaľnici sa navrhuje asfaltový kryt vozovky.

Mimoúrovňová križovatka Rožňava

Mimoúrovňová križovatka Rožňava s deltovitým tvarom je situovaná na južnom okraji zastavaného územia mesta Rožňava a zabezpečuje prepojenie rýchlostnej cesty R2 s cestami I/50 (smerom na Zvolen a Krásnohorské Podhradie) a I/67 (smerom na Dobšinú). Vetvy mimoúrovňovej križovatky sú napojené na okružnú križovatku s piatimi ramenami. V rámci výhľadového pokračovania úseku R2 Gombasek – Rožňava sa nad okružnou križovatkou a železničnou traťou vybuduje mostný objekt. Križovatka zabezpečí úplné prepojenie všetkých smerov. Zároveň predstavuje poslednú križovatku pred tunelom Soroška, takže v prípade jeho uzávierky sa doprava v tejto križovatke odkloní na pôvodnú cestu I/50 cez horský priechod Soroška. Križovatka má spolu 7 vetiev s celkovou súhrnnou dĺžkou 2,43 km.

Tunel Soroška

Tunel Soroška s dĺžkou 4 282 m (južná tunelová rúra má dĺžku 4 282 m, severná tunelová rúra 4 270 m) má podľa DÚR navrhované dve samostatné tunelové rúry určené na jednosmernú premávku. Tunel je zaradený do kategórie 2T 8,0/100 s pozdĺžnym sklonom tunelových rúr 1,71 %, klesajúcim z Rožňavskej kotliny do Košickej kotliny. Prevýšenie medzi západným a východným portálom je približne 100 m, takže sa tu výraznejšie prejavuje „komínový“ efekt. Tunelové rúry sú vedené v osovej vzdialenosti 40 m, v mieste portálových objektov je to asi 25 m. V tuneli sa navrhuje 5 núdzových zálivov s prejazdnými priečnymi prepojeniami, 5 priechodných priečnych prepojení, 7 priechodných priečnych prepojení s rozvodňami technológie tunela a 1 priečne prepojenie na odvetranie tunelových rúr do vetracej šachty. Vzhľadom na svoju dĺžku má tunel navrhovanú vetraciu šachtu s výduchovým objektom v blízkosti vrcholu horského priechodu Soroška.

S ohľadom na predpokladané dopravné zaťaženie a pozdĺžny sklon tunelových rúr sa počas prevádzky navrhuje pozdĺžne vetranie, pričom približne 1/3 tunela je odvetrávaná cez východný portál a približne 2/3 sú odvetrávané cez západný portál. V prípade mimoriadnej situácie v tuneli bude tunel odvetrávaný pomocou vetracej šachty. Tunel je rozdelený na 15 stavebných a 23 technologických častí. Približne v 1/3 od východného portálu križuje tunel jestvujúci železničný tunel, pričom ho podchádza vo výškovej vzdialenosti približne 50 m. V blízkosti východného portálu tunela sa nachádza chránená krasová Hrušovská jaskyňa, zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zároveň sa tu nachádzajú aj významné vodné zdroje Jablonova nad Turňou, tieto lokality však nie sú priamo dotknuté tunelom a jeho výstavbou.

Vzhľadom na veľkú šikmosť kríženia rýchlostnej cesty s traťou ŽSR bolo potrebné premostiť hlavným poľom s dĺžkou 47 m.

Informačný diaľnice

Vzhľadom na situovanie tunela Soroška na úseku rýchlostnej cesty a najmä s ohľadom na chýbajúce nadväzné úseky R2 je súčasťou stavby aj riadiace centrum v navrhovanom SSÚR Jablonov nad Turňou, z ktorého sa bude aj prostredníctvom informačného systému rýchlostnej cesty s pevnými a premennými dopravnými značkami riadiť premávka v tuneli Soroška a na priľahlých úsekoch rýchlostných ciest.

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Jablonov nad Turňou

V rámci stavby sa bude realizovať aj výstavba strediska správy a údržby rýchlostných ciest Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou sú aj prevádzkové budovy správcu komunikácie, Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR. Medzi prevádzkovou budovou správcu komunikácie a prevádzkovou budovou Policajného zboru SR sa bude nachádzať operátorské pracovisko zabezpečujúce riadenie premávky a prevádzky tunela Soroška a rýchlostnej cesty R2. V areáli SSÚR sa budú nachádzať garáže pre techniku, sklady a opravovne techniky, sklady soli, ako aj technické a technologické vybavenie strediska. Stredisko bude v križovatke Jablonov nad Turňou napojené priamo na cestu I/50 s výhľadovým zabezpečením prevádzky priľahlých navrhovaných úsekov rýchlostnej cesty R2.

Most 203 premosťuje trať ŽSR č. 160 Košice – Zvolen.

Mostné objekty

Na predmetnom úseku R2 je navrhnutých 12 mostných objektov, 10 z nich je navrhnutých na rýchlostnej ceste, jeden na vetve križovatky a jeden na prístupovej ceste.
Aj keď tento úsek
rýchlostnej cesty nepatrí medzi mostársky náročné, celková dĺžka mostov na ňom predstavuje 1 100 m. V návrhu sa uvažuje o použití troch typov nosných konštrukcií, a to:

nosná konštrukcia z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou,
    monolitická dvojtrámová nosná konštrukcia,
    spriahnutá oceľobetónová nosná konštrukcia.

K najzaujímavejším mostom na rýchlostnej ceste patria mosty SO 206 a SO 203.

Most 206 je najdlhším mostom stavby s celkovou dĺžkou 380 m. Mostný objekt s 11 poľami premosťuje údolie, prístupovú cestu a potok Čremošná. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako dvojtrámová, z monolitického predpätého betónu s rozpätiami polí 27,0 + 9 × 35,0 + 27,0 m. Výška mosta nad terénom je 18 m. Postup výstavby nosnej konštrukcie je navrhnutý technológiou na podpernej skruži systémom pole/konzola.
Most 203 premosťuje trať ŽSR č. 160 Košice – Zvolen. Vzhľadom na veľkú šikmosť kríženia
rýchlostnej cesty s traťou ŽSR bolo potrebné premostiť hlavným poľom s dĺžkou 47 m. Z dôvodu eliminácie pomocných konštrukcií a obmedzení na trati ŽSR bola nosná konštrukcia navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová s rozpätiami polí 37,0 + 47,0 + 37,0 m.

Odpočívadlo Jovice

Súčasťou stavby je aj veľké jednostranné odpočívadlo Jovice situované vľavo od rýchlostnej cesty R2, napojené z oboch smerov v k. ú. Jovice, v km 2,0 medzi Majstrovským potokom a železničnou traťou Košice – Zvolen. Na kríženie dopravného napojenia z pravého jazdného pásu sa využíva mostný objekt cez Majstrovský potok v km 1,9. Lokalita odpočívadla sa nachádza na miernej vyvýšenine s výhľadom na hrad Krásna Hôrka. V súčasnosti sa tu nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky s prístupom od obce Jovice cez podjazd železničnej trate.

Odpočívadlo je rozdelené na 13 stavebných častí. Z hľadiska vybavenia obsahuje:

plochu pre výhľadovú čerpaciu stanicu pohonných hmôt na vstupe na odpočívadlo,
    objekt rýchleho občerstvenia,
    odstavné plochy pre 71 osobných vozidiel (z toho 2 státia na dobíjanie elektromobilov) a 4 karavany,
    odstavné plochy pre 9 autobusov,
    odstavné plochy pre 33 nákladných vozidiel,
    odpočinkové plochy a detské ihrisko,
    chodníky a plochy zelene.

Odpočívadlo Jovice

Riešenie úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou je vzhľadom na situovanie v horskom masíve Slovenského krasu a blízkosť významných chránených území jedným z najnáročnejších úsekov na R2. Jeho výstavba prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, cestovného komfortu či rýchlosti, najmä však k odstráneniu prejazdu cez horský priechod Soroška, situovaný priamo v Národnom parku Slovenský kras.

Posted by & filed under Nezaradené.

Aktivita investorov bola v počte ukončených verejných obstarávaní na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, avšak ich celková hodnota zaznamenala výrazný tretinový pokles. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu decembra 2015.

V roku 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, celkom 7 331 verejných obstarávaní. To predstavuje v medziročnom porovnaní desatinový pokles (9,1 percenta) a zároveň ide o rekordne najnižší ročný počet vyhlásených verejných obstarávaní za posledné štyri roky, teda za sledovanú dobu (8 916 v roku 2012, 9 919 v roku 2013, 8 064 v roku 2014).

Objem investícií však dosiahol takmer 7,7 miliardy EUR, čo oproti roku 2014 predstavuje nárast o 15,7 percenta. Ako povedal Gabriel Koczkáš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva najväčšej projektovej spoločnosti na Slovensku DOPRAVOPROJEKT, a.s.: „Takýto objem investorom ponúknutých prác na našom trhu je i v oblasti prípravy projektov, predovšetkým líniových stavieb, výnimočný a za posledných 12 rokov rekordný. Len DOPRAVOPROJEKT, a.s. v roku 2015 uskutočnil tržby z projektovej činnosti za viac ako 25 miliónov Eur.“

V decembri 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 1 212 obstarávaní v celkovej hodnote 628 miliónov EUR. To predstavuje rekordný mesačný počet vyhlásených obstarávaní za rok 2015. V porovnaní s odpovedajúcim obdobím roka 2014 ide o nárast o 69,7 percenta, respektíve 40,3 percenta. Najväčšiu zákazku tohto mesiaca v hodnote 88 miliónov EUR vyhlásilo mesto Košice na modernizáciu električkových tratí. „Decembrové výsledky sú veľmi priaznivé, pokiaľ by zvýšené počty a objemy vyhlasovali verejní investori tiež v nasledujúcich mesiacoch, malo by to určite priaznivý vplyv na ekonomický vývoj,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ O.M.C. Invest.

Za dvanásť mesiacov roka 2015 bolo investormi ukončených a konkrétnym firmám zadaných spolu 5 861 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4,5 miliardy EUR. Aj keď v medziročnom porovnaní je počet ukončených obstarávaní takmer totožný s predchádzajúcim rokom (rozdiel je iba 1,7 percenta), ich objem zaznamenal výrazný tretinový pokles (30,7 percenta). Tento nepomer je daný predovšetkým tým, že investori v roku 2015 ukončovali prevažne menšie zákazky. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch ešte dôjde k aktualizácii a upresnení dát.

Posted by & filed under Nezaradené.

Počet vyhlásených verejných obstarávaní v januári tohto roka medziročne vzrástol trojnásobne na 1 015. Oproti prvému mesiacu vlaňajška to predstavuje nárast o 204,8 %. Predpokladaný objem začatých verejných obstarávaní v uvedenom mesiaci tohto roka dosiahol 503 mil. eur, čo je medziročne o 78,9 % viac. V oboch prípadoch ide o najvyššie januárové hodnoty za posledné štyri roky. Informovala o tom v pondelok  analytická spoločnosť CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie ku koncu januára 2016.

Najväčšiu zákazku v celkovej predpokladanej hodnote 140 mil. eur vyhlásilo v januári ministerstvo vnútra na vypracovanie návrhu, vybudovanie a technickú správu systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Z počtu obstarávaní, ktoré investori vyhlásili v januári, boli zatiaľ zrušené dve percentá. „To predstavuje jedno percento z celkovej hodnoty zákaziek vyhlásených v januári. Rast objemu verejných investícií je dobrou správou. Dôjde tak k podpore rastu slovenského HDP, čo bude mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť,“ uviedol riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest, spol. s r. o. Mário Červenka. Riziko vidí v tom, aby boli verejní investori schopní takto veľký objem vyhlásených výberových konaní aj efektívne zrealizovať a dokončiť.

Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní bola naopak veľmi nízka a vytvorila nové mesačné štvorročné minimum. V januári bolo ukončených 190 verejných obstarávaní v zmluvnom objeme 96 mil. eur. Celkový počet zadaných zákaziek medziročne klesol o 41,4 % a ich objem o 69,2 %. Niektoré verejné obstarávania stále pokračujú, a preto podľa CEEC Research treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú údaje aktualizované.

Generálny riaditeľ projektovo-inžinierskej spoločnosti Dopravoprojekt, a.s. Gabriel Koczkáš upozornil, že investori líniových stavieb, s ktorými hlavne spolupracujú na projektových prípravách, sú mnohokrát v ukončovaní obstarávania bezmocní. „Celý proces obstarávania sa musí riadiť zákonom o verejnom  obstarávaní a nie je možné veľakrát dodržať plánované termíny ukončenia obstarávania a podpisu zmluvy s vybratým uchádzačom z procesných dôvodov. Tie sa pri obstarávaní dajú ťažko predpokladať,“ priblížil Koczkáš.

Preto aj plánovaná realizácia predmetu obstarávania samotnými uchádzačmi sa podľa šéfa Dopravoprojektu mnohokrát  dostáva do problémov z dôvodu nedostatočných kapacít v neplánovanom čase obstarávania, alebo aj naopak z prebytočných kapacít, ktoré boli pôvodne plánované na predpokladaný termín obstarávania a ten sa nedodržal. „Tento problém veľakrát zamotal situáciu i v našej spoločnosti, aj keď disponujeme s najväčšími kapacitami projektových prác na Slovensku,“ dodal Koczkáš.

V minulom roku bolo vyhlásených 7 331 verejných obstarávaní v celkovom predpokladanom objeme 7,66 mld. eur. Počet začatých verejných obstarávaní medziročne klesol o 9,1 % a ich očakávaný objem sa zvýšil o 15,7 %. Uvedené množstvo začatých verejných obstarávaní bolo najnižšie za posledné štyri roky. Z vlaňajšieho počtu vyhlásených verejných obstarávaní bolo v minulom roku aj ukončených 44 % v celkovej hodnote takmer 2 mld. eur, čo predstavuje 26 % predpokladaného objemu začatých obstarávaní. V roku 2015 bolo zároveň ukončených 5 861 verejných obstarávaní v objeme 4,509 mld. eur. Celkový počet zadaných zákaziek medziročne klesol o 1,7 % a ich objem o 30,7 %.