Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1981


Typizačná štúdia „Zvodidlá na mostoch“

Diaľnica D1 Liptovský Hrádok – Hybe, most cez Hybicu

Električková trať v Bratislave: Karlova Ves – Dúbravka, 2. stavba

Autobusová stanica ČSAD Dunajská Streda

Preložka štátnej cesty I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica

1980


Diaľnica D1 Budimír – Michalovce; štúdia súboru stavieb

Diaľnica D61 Horná Streda – Chocholná; štúdia súboru stavieb

Preložka štátnej cesty I/51 – obchvat Serede; štúdia súboru stavieb

Električková trať Košice – Krásna nad Hornádom

Úprava štátnej cesty I/68 – prednádražie v Prešove

Preložka štátnej cesty I/50 Hronská Dúbrava – Zvolen

Preložka štátnej cesty I/50 Kriváň – Podkriváň

1979


Most cez Hron a nadjazd v Hronskej Breznici

Diaľnica D1 Hlohovec – Horná Streda

Preložka štátnej cesty II/502 Rača – Myslenice

Diaľnica D61, most cez Váh v Beckove; projektová úloha

Električková trať v Bratislave: Karlova Ves – Dúbravka, 1. stavba

Križovatka v Bratislave pri SAV

Električková trať v Bratislave po Obchodnej ulici

1978


Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, štúdia súboru stavieb

Diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave

Diaľnica D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok; viadukt Podtureň

Premostenie Dunaja pri Lafranconi v Bratislave; projektová úloha

Diaľnica D1 Prešov – Budimír, Stredisko správy a údržby diaľnice (ďalej SSÚD), Prešov

«...89101112...»