Referencie


REFERENCIE

Významné dokončené práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2012


Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná; stavebný zámer

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice; stavebný zámer

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou; stavebný zámer (aj v roku 2013)

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany; stavebný zámer (aj v roku 2013)

Cesta I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV Holíč, ČOV Štúrovo,

ČOV Bardejov a ČOV Liptovský Mikuláš; stavebný dozor

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša; stavebný dozor (aj v roku 2013)

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

2011


Dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením a technický dozor projektanta Nitra západ – Selenec, Selenec – Beladice a Banská Bystrica, severný obchvat; projekt PPP

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň (aj v rokoch 2012, 2013)

ŽSR Bratislava – železničné napojenie Letiska M. R. Štefánika

2010


Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce; stavebný zámer

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce; stavebný zámer

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (aj v roku 2011)

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, SSÚD (aj v roku 2011)

Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa; štúdia ŽSR, Bratislava-predmestie – Bratislava-filiálka – Bratislava-Petržalka; prepojenie koridorov (aj v roku 2011)

Električková trať v Bratislave: Radlinského ulica – Štefanovičova ulica

Výstavba električkovej trate v Bratislave: Dúbravka – Devínska Nová Ves; štúdia

Rýchlostná cesta R1 Nitra západ – Selenec, Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty; projekt PPP

2009


Diaľnica D1 Fričovce – Svinia (aj v roku 2009)

Cesta I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, dokumentácia skutočného realizovania stavby

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, SSÚD Petrovany (aj v roku 2012)

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, SSÚD Považská Bystrica,

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia; inžinierska činnosť

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – severný obchvat (aj v roku 2010); projekt PPP

12345...10...»