Orgány a štruktúra


INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Základné údaje

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770

T.: +421 2 50 23 41 11
F.: +421 2 50 23 45 55
W.: www.dopravoprojekt.sk
E.: director@dopravoprojekt.sk


PERSONÁLNE OBSADENIE

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva

Ing. Igor Jakubík

podpredseda predstavenstva

Ing. Martin Šutka

člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Jaroslav Vosáhlo

predseda dozornej rady

Ing. František Lukeš

podpredseda dozornej rady

Ing. Iveta Komárová

člen dozornej rady

Výkonné vedenie

Ing. Igor Jakubík

generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka

ekonomický riaditeľ

Ing. Jozef Harvančík

výrobný riaditeľ

Divízie

Ing. Stanislav Bukovinský

riaditeľ divízie Bratislava I

Ing. arch. Beata Durdíková

poverená vedením divízie Bratislava II

Ing. Igor Šillo

riaditeľ divízie Bratislava III

Ing. Viktória Chomová

riaditeľka divízie Bratislava IV

Ing. Jaroslav Guoth

riaditeľ divízie Zvolen

Ing. Dušan Skuban

riaditeľ divízie Prešov

Strediská a pracoviská

Ing. Peter Bednárik

vedúci strediska Zvolen

Ing. Ivan Gábryš

vedúci strediska Liptovský Mikuláš

Ing. Ľubomír Jurov

vedúci pracoviska Žilina

Ing. Dušan Varga

vedúci pracoviska Levice

Ing. Juraj Kopčák

poverený vedením pracoviska Košice


NA STIAHNUTIE

Profesná a organizačná štruktúra spoločnosti

Profesná a organizačná štruktúra spoločnosti DOPRAVOPROJEKT dostupná na stiahnutie vo formáte PDF.