1968


NAPíSALI O NáS

1968

DÁTUM: 14. 09. 2016

Generálna oprava štátnej cesty I/51 v úseku Šintava – Pata v dĺžke 7,0 km

Nadjazd nad železničnou traťou Bratislava – Szob v Šali

Preložka štátnej cesty č. 50 v dĺžke 6,005 km – obchvat Rimavskej Soboty


NA STIAHNUTIE