highways and roads

I/77 Bardejov southwest bypass


PROJECT DESCRIPTION

I/77 Bardejov southwest bypass


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 28.04.2015
koniec: 08.2016
Dĺžka komunikácie (C): 5,310 km
Kategória Komunikácie (hlavnej trasy): C 11,5/80
Počet mimoúrovňových križovatiek: 1
Read more
GALLERY

Project gallery