civil engineering and architecture

Highway D1 Dubná Skala - Turany - rest area Turčianska Štiavnička


PROJECT DESCRIPTION

Highway D1 Dubná Skala – Turany – rest area Turčianska Štiavnička


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2008, 2012, 2015
Stavebné objekty: Malé odpočívadlo - Turčianska Štiavnička vľavo
Veľké odpočívadlo - Turčianska Štiavnička vpravo
Plocha riešeného územia celková: Malé odpočívadlo - 21 149 m2
Veľké odpočívadlo - 17 205 m2
Zastavaná plocha celková: Malé odpočívadlo - 399 m2
Veľké odpočívadlo - 26,95 m2
Read more
GALLERY

Project gallery