pozemné stavby a architektúra

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany - odpočívadlo Turčianska Štiavnička


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany – odpočívadlo Turčianska Štiavnička

Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia je situovaný v nadväznosti na pešie ťahy vedúce po odpočívadle. Sú v ňom umiestnené priestory pre poskytnutie štandardných služby pre návštevníkov odpočívadla: rýchle občerstvenie a hygienické zariadenia. Objekt je dispozične tvorený dvomi navzájom prepojenými samostatnými časťami.

V časti hygienického vybavenia sú umiestnené toalety pre mužov, ženy a imobilných zákazníkov a miestnosť pre upratovačku. V časti rýchleho občerstvenia sa nachádza ústredný odbytový priestor pre konzumáciu občerstvenia a v zázemí sú obslužné priestory pre manipuláciu, skladovanie a drobnú prípravu jedál a nápojov, ako aj miestnosti pre personál – šatňa pre zamestnancov, umyváreň, WC a kancelária.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2008, 2012, 2015
Stavebné objekty: Malé odpočívadlo - Turčianska Štiavnička vľavo
Veľké odpočívadlo - Turčianska Štiavnička vpravo
Plocha riešeného územia celková: Malé odpočívadlo - 21 149 m2
Veľké odpočívadlo - 17 205 m2
Zastavaná plocha celková: Malé odpočívadlo - 399 m2
Veľké odpočívadlo - 26,95 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu