pozemné stavby a architektúra

Rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu


POPIS PROJEKTU

Rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu a obnovu historického objektu kaštieľa a priľahlého parku v určenom rozsahu. Navrhnutý je samostatný uzavretý a oplotený areál o rozlohe 3,7 ha s objektom kaštieľa v centre dispozície.

Kaštieľ má po návrhu komplexnej pamiatkovej rekonštrukcie, sanácii a po zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej spoločenskej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov.

Vnútorné priestory kaštieľa okrem podkrovia budú riešené ako účelové a reprezentačné. Technické a technologické zázemie bude situované v technicko prevádzkovom objekte a trafostanici s náhradným zdrojom, ktoré sú situované mimo plochu kaštieľa ako výlučne podzemné objekty, ktoré nerušia priehľady z okolia na kaštieľ.

V rámci obnovy kaštieľa boli súčasťou projektových prác aj špecifické časti dokumentácie – podchytenie základov, sanácia drevených stropov, opatrenia na odstránenie drevokazných húb, výmena poškodených prvkov krovy, sanácia zavlhnutého muriva. Veľký rozsah dokumentácie sa zaoberá návrhom na reštaurovanie, vybavenie priestorov mobiliárom.

Zrekonštruovaná existujúca vrátnica a nový objekt vstupného pavilónu budú slúžiť na zabezpečenie špeciálneho režimu vstupu osôb a tovarov z hľadiska bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.

V rámci stavby budú obnovené spevnené plochy v potrebnom rozsahu a vydláždené komunikácie. Priľahlá časť záhrad a parku bude revitalizovaná a obnovená do podoby v zmysle historických fotografií. Novým prvkom bude oplotenie s presklenou transparentnou výplňou oddeľujúcou areál od verejnej časti parku.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Architektonický zámer, DSP / Zmena stavby pred dokončením
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 10/2016
koniec: 05/2017
Stavebné objekty: SO 101 Hlavný objekt - kaštieľ
SO 102 Prípojka vody
SO 103 Prípojka kanalizácie
SO 105 Prípojka VN elektro,
SO 106 Vonkajší oznamovací rozvod
SO 107 Vrátnica
SO 109 Vstupný pavilón
SO 110 Drobná architektúra a vlajkosláva
SO 111 Oplotenie a zábrany
SO 114 Vonkajší závlahový systém
SO 115 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
SO 116 Vonkajšie osvetlenie parku a kaštieľa
SO 117 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky
SO 118 Krajinná architektúra
SO 119 Zdroj vody pre tepelné čerpadlá
SO 120 Technicko prev.objekt, garáže (objekty mimo pôdorys kaštieľa)
SO 121 Trafostanica, náhradný zdroj
SO 122 Prekládka VN vedenia
SO 123 Arboristika
SO 124 Rešt. výskum a návrh na reštaurovanie
SO 125 interiéry a mobiliár
Celková plocha riešeného územia: 3,7 ha
Celková zastavaná plocha / Z toho nadzemná časť: 5 055/2 630 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.