Kontakty


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Sídlo spoločnosti

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

W.: www.dopravoprojekt.sk
E.: director@dopravoprojekt.sk


Kontakt pre procesy obstarávania, prípravy ponúk a pre zabezpečovanie služieb najmä v rozsahu činností projektovanie, inžinierska činnosť, majetkoprávne vysporiadanie, dozory, konzultačná a expertízna činnosť: obchod@dopravoprojekt.sk


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Divízie

Divízia Bratislava I

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto

T.: +421 2 502 34 365
F.: +421 2 555 74 396
E.: dppba1@dopravoprojekt.sk

Divízia Bratislava II

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto

T.: +421 2 502 34 475
F.: +421 2 502 34 506
E.: dppba2@dopravoprojekt.sk

Divízia Bratislava III

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto

T.: +421 2 502 34 436
F.: +421 2 502 34 511
E.: dppba3@dopravoprojekt.sk

Divízia Bratislava IV

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto

T.: +421 2 502 34 319
E.: dppba4@dopravoprojekt.sk

Divízia Zvolen

M. R. Štefánika 4724
960 01 Zvolen

T.: +421 45 520 33 02
F.: +421 45 520 33 88
E.: dppzv@dopravoprojekt.sk

Divízia Prešov

Jarkova 28
080 01 Prešov

T.: +421 51 756 28 10
F.: +421 51 772 45 31
E.: dpppr@dopravoprojekt.sk

Strediská

Stredisko L. Mikuláš

E. Š. Martinčekovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš

T.: +421 44 547 44 00
F.: +421 44 551 40 37
E.: dpplm@dopravoprojekt.sk

Stredisko Zvolen

M. R. Štefánika 4724
960 01 Zvolen

T.: +421 45 520 33 01
F.: +421 45 520 33 88
E.: dppzv@dopravoprojekt.sk

Pracoviská

Pracovisko Levice

nám. E. M. Šoltésovej 14
934 01 Levice

T.: +421 36 630 42 11
F.: +421 36 630 42 10
E.: dpplv@dopravoprojekt.sk

Pracovisko Žilina

ul. Legionárska 8203
010 01 Žilina

T.: +421 41 516 6016
F.: +421 41 516 6173
E.: dppzi@dopravoprojekt.sk


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Predstavenstvo

Ing. Igor Jakubík

predseda predstavenstva

T.: +421 2 502 34 470
T.: +421 2 502 34 366
E.: director@dopravoprojekt.sk

Ing. Martin Šutka

podpredseda predstavenstva

T.: +421 2 502 34 474
E.: sutka@dopravoprojekt.sk

Ing. Jozef Harvančík

člen predstavenstva

T.: +421 2 502 34 236
E.: harvancik@dopravoprojekt.sk

Výkonné vedenie

Ing. Igor Jakubík

generálny riaditeľ

T.: +421 2 502 34 470
E.: director@dopravoprojekt.sk

Ing. Martin Šutka

ekonomický riaditeľ

T.: +421 2 502 34 474
E.: sutka@dopravoprojekt.sk

Ing. Jozef Harvančík

výrobný riaditeľ

T.: +421 2 502 34 236
E.: harvancik@dopravoprojekt.sk

Riaditelia divízií

Ing. Stanislav Bukovinský

riaditeľ divízie Bratislava I

T.: +421 2 502 34 365
E.: bukovinsky@dopravoprojekt.sk

Ing. Michal Bocora

riaditeľ divízie Bratislava II

T.: +421 2 502 34 399
E.: bocora@dopravoprojekt.sk

Ing. Igor Šillo

riaditeľ divízie Bratislava III

T.: +421 2 502 34 436
E.: sillo@dopravoprojekt.sk

Ing. Viktória Chomová

riaditeľka divízie Bratislava IV

T.: +421 2 502 34 210
E.: chomova@dopravoprojekt.sk

Ing. Jaroslav Guoth

riaditeľ divízie Zvolen

T.: +421 45 520 33 02
E.: guoth@dopravoprojekt.sk

Ing. Dušan Skuban

riaditeľ divízie Prešov

T.: +421 51 756 28 11
E.: skuban@dopravoprojekt.sk

Vedúci stredísk a pracovísk

Ing. Peter Bednárik

vedúci strediska Zvolen

T.: +421 45 520 33 21
E.: bednarik@dopravoprojekt.sk

Ing. Ivan Gábryš

vedúci strediska Lipt. Mikuláš

T.: +421 44 547 44 00
E.: gabrys@dopravoprojekt.sk

Ing. Dušan Varga

vedúci pracoviska Levice

T.: +421 36 630 42 11
E.: varga@dopravoprojekt.sk

Ing. Ľubomír Jurov

vedúci pracoviska Žilina

T.: +421 41 564 07 12
E.: jurov@dopravoprojekt.sk