Kontakty


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Sídlo spoločnosti

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

T.: +421 2 50 23 41 11 F.: +421 2 50 23 45 55 W.: www.dopravoprojekt.sk E.: director@dopravoprojekt.sk


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Divízie

Divízia Bratislava I

Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto T.: +421 2 502 34 365 F.: +421 2 555 74 396 E.: dppba1@dopravoprojekt.sk

Divízia Bratislava II

Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto T.: +421 2 502 34 475 F.: +421 2 502 34 506 E.: dppba2@dopravoprojekt.sk

Divízia Bratislava III

Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto T.: +421 2 502 34 436 F.: +421 2 502 34 511 E.: dppba3@dopravoprojekt.sk

Divízia Bratislava IV

Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto T.: +421 2 502 34 319 E.: dppba4@dopravoprojekt.sk

Divízia Zvolen

M. R. Štefánika 4724 960 01 Zvolen T.: +421 45 520 33 02 F.: +421 45 520 33 88 E.: dppzv@dopravoprojekt.sk

Divízia Prešov

Jarkova 28 080 01 Prešov T.: +421 51 756 28 10 F.: +421 51 772 45 31 E.: dpppr@dopravoprojekt.sk

Strediská

Stredisko L. Mikuláš

E. Š. Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš T.: +421 44 547 44 00 F.: +421 44 551 40 37 E.: dpplm@dopravoprojekt.sk

Stredisko Zvolen

M. R. Štefánika 4724 960 01 Zvolen T.: +421 45 520 33 01 F.: +421 45 520 33 88 E.: dppzv@dopravoprojekt.sk

Pracoviská

Pracovisko Levice

nám. E. M. Šoltésovej 14 934 01 Levice T.: +421 36 630 42 11 F.: +421 36 630 42 10 E.: dpplv@dopravoprojekt.sk

Pracovisko Žilina

ul. Legionárska 8203 010 01 Žilina T.: +421 41 516 6016 F.: +421 41 516 6173 E.: dppzi@dopravoprojekt.sk

Pracovisko Košice

ul. Krivá 21 040 01 Košice T.: +421 915 834 056 E.: kopcak@dopravoprojekt.sk


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva T.: +421 2 502 34 366 E.: director@dopravoprojekt.sk

Ing. Igor Jakubík

podpredseda predstavenstva T.: +421 2 502 34 470 E.: director@dopravoprojekt.sk

Ing. Martin Šutka

člen predstavenstva T.: +421 2 502 34 474 E.: sutka@dopravoprojekt.sk

Výkonné vedenie

Ing. Igor Jakubík

generálny riaditeľ T.: +421 2 502 34 470 E.: director@dopravoprojekt.sk

Ing. Martin Šutka

ekonomický riaditeľ T.: +421 2 502 34 474 E.: sutka@dopravoprojekt.sk

Ing. Jozef Harvančík

výrobný riaditeľ T.: +421 2 502 34 236 E.: harvancik@dopravoprojekt.sk

Riaditelia divízií

Ing. Stanislav Bukovinský

riaditeľ divízie Bratislava I T.: +421 2 502 34 365 E.: bukovinsky@dopravoprojekt.sk

Ing. Michal Bocora

riaditeľ divízie Bratislava II T.: +421 2 502 34 399 E.: bocora@dopravoprojekt.sk

Ing. Igor Šillo

riaditeľ divízie Bratislava III T.: +421 2 502 34 436 E.: sillo@dopravoprojekt.sk

Ing. Viktória Chomová

riaditeľka divízie Bratislava IV T.: +421 2 502 34 210 E.: chomova@dopravoprojekt.sk

Ing. Jaroslav Guoth

riaditeľ divízie Zvolen T.: +421 45 520 33 02 E.: guoth@dopravoprojekt.sk

Ing. Dušan Skuban

riaditeľ divízie Prešov T.: +421 51 756 28 11 E.: skuban@dopravoprojekt.sk

Vedúci stredísk a pracovísk

Ing. Peter Bednárik

vedúci strediska Zvolen T.: +421 45 520 33 21 E.: bednarik@dopravoprojekt.sk

Ing. Ivan Gábryš

vedúci strediska Lipt. Mikuláš T.: +421 44 547 44 00 E.: gabrys@dopravoprojekt.sk

Ing. Dušan Varga

vedúci pracoviska Levice T.: +421 36 630 42 11 E.: varga@dopravoprojekt.sk

Ing. Ľubomír Jurov

vedúci pracoviska Žilina T.: +421 41 564 07 12 E.: jurov@dopravoprojekt.sk

Ing. Juraj Kopčák

poverený vedením pracoviska Košice T.: +421 915 834 056 E.: kopcak@dopravoprojekt.sk