Pre média


DIZAJN MANUÁL

Firemná identita našej spoločnosti

Neoddeliteľnou súčasťou know-how našej spoločnosti je firemná identita. Tvoria ju filozofia spoločnosti, vízia a poslanie, celkový imidž a dizajn, štýl internej a externej komunikácie. DOPRAVOPROJEKT, a.s., definuje vo svojom dizajn manuáli základné prvky jednotného vizuálneho štýlu komunikácie. Jeho podstatnou vlastnosťou je uniformita, ktorá vzbudzuje v internom a externom prostredí pocit stability firmy. Základným prvkom vizuálneho systému našej firemnej komunikácie sú farby a symboly. Dizajn manuál je spolu so spôsobom verbálnej komunikácie integrálnou súčasťou marketingovej komunikácie našej firmy. Je záväzný pre všetkých zamestnancov.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Kontakt pre média

Mgr. Linnet Gogová

Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika