Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2020


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DRS, DZSD, IČ

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, DVP, DSRS

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil, DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DUR

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP, DRS

Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou – Včeláre, DUR, DSZ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň– Lovinobaňa, Tomášovce, úsek Mýtna – Tomášovce, DVP, DSRS, AD

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna, FTP, zmena DSP, DRS/DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat, DSP, DRS

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, I. úsek, DRS, DP, zmena DSP

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné, DUR, DSZ

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, DUR, DSZ

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, DUR, DSZ

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS): D35 Opatovice – Časy, DRS

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

I/66-064 Kežmarok most, DSP/DP, DRS

Rekonštrukcia mosta 3886-006 Zboj, DRS, DP

Rekonštrukcia mosta 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, DRS/DP

Rekonštrukcia mosta M4416 (III3080-005), Poprad-Veľký Slavkov, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta č.3120-001, Stará Ľubovňa, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065-001), Poprad-Spišská Teplica, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta M4393 (III3074-001), Hranovnica-Spišské Bystré, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta 3826-007 v obci Ohradzany, DVP, DSRS

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/546 cez Bajerovský potok v obci Rokycany, DRS/DP,AD

Most M6860 cez nástupný kanál do Zemplínskej Šíravy, DSP/DRS

Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, oblasť Juh, DSP, DRS

I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, DSZ

I/71 Šiatorská Bukovinka most nad železničnou traťou ev.č.71-02, DRS/DSP, DP

I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16 – 227, DSP

I/64 Most cez rieku Nitra pred obcou Čakajovce, most 64-022, DSP, DRS/DP

I/13 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov, DSP, DRS/DP

I/75 Slatina, most ev.č. 75-042, DRS

I/51 Vráble – križovatky, DIP

Križovatka I/51 a III/1279 Trnava, DIP

II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, TŠ

II/534 Poprad – Starý Smokovec, DRS/DP, AD

Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec, IG prieskum, IGP, DRS/DP, AD

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Dopravné napojenie CTPark Bratislava, DUR

D4/R7 PPP – Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Odpočívadlo Rovinka, DRS

D4/R7 PPP – Úsek č. 3 R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava, SSÚ Prievoz, DRS

Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany – Dolný Bar, SSÚR Dunajská Streda, DSZ

Štúdia realizovateľnosti VRT Budapest – Warsaw

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, SSÚD Petrovany, DVP, DSRS

Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín, DSP, DRS

Rekonštrukcia ŽST Praha -Smíchov, DSP, DRS

Modernizace tratě Horaždovice předm. (mimo) – Plzeň – Koterov (mimo), DUR

Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, DUR, DSZ, DSP

Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, DUR, DSZ, DSP

ŽSR Záchytné parkoviská pre IDS, ZAST Ivanka pri Dunaji, DSRS

Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Zvolen-Hronská Breznica, ŠR

Vybudovanie cyklotrasy Banská Bystrica – Vlkanová, Sliač, II. etapa, DUR,DSP,MPV

Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Banská Bystrica-Brusno, ŠR

Cyklochodník z Liptovskej Ondrašovej do Liptovského Trnovca, DSP

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka, DUR, DSP, DRS, DSZ

Nové štandardy projektovania-Revízia STN 73 6106, 73 6102, 73 6110, 73 6100

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, MPV

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD, IČ

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, SD

Ložiská nevyhradeného nerastu štrkopieskov, IČ

D11 Hradec Králové – Smiřice, SD

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr, IČ/MPV

Reca – kanalizácia, IČ/MPV

Boldog – Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, IČ/MPV

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

2019


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DZSD, DRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DUR

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou – Šaca, DUR, DSZ

Rýchlostná  cesta  R3 Krupina, obchvat, DSZ, DUR

Rýchlostná  cesta  R4  Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné, DUR

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, DUR

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, DUR

Koncepcia rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na D a RC v SR, KŠ

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji pre stavbu I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, DSP/DRS, DP

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, mosty 13-001,13-002, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1407 IŽOP, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, /13 a I/63 Veľký Meder, DSP/DRS, DP

I/44 Bludov – obchvat,  VD ZDS

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS): D35 Opatovice – Časy, RDS

I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele, ŠR

I/68 Kremná zosuv, DSZ, DUR

I/68 Sabinov, preložka cesty, aktualizácia  DSP

III/3622  Vranov nad Topľou – severozápadný obchvat s napojením na I/18, TŠ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ulici v Bratislave, DUR, DSP, DP

Odpočívadlo Rovinka, DRS

Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín, DRS

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD, IČ

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD, IČ

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

2018


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica  D1  Prešov západ – Prešov juh, DVP,  DSRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, DRS, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, (Odpočívadlo „Pohranice“), DÚR, DSP, TDP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná  cesta  R2  Šaca – Košické  Olšany,  I. a II. úsek, DSP

Rýchlostná  cesta  R4  Svidník – Kapušany,  úseky  R4  Lipníky – Kapušany,  R4 Rakovčík – Radoma, DÚR,  DSZ, 8a

I/79  Veľaty – Slovenské  Nové  Mesto DSP, DP

Veľký  Šariš,  most  Baratoky, DSP,  DRS

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (Rohožník), AD, vytyčovacia sieť, IČ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave, štúdia

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Rýchlostná cesta R2 Zvolen, východ – Pstruša, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

2017


Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV, AD

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP,  8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, ŠR

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, ŠR

Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica SR/AU, ŠR

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) DSP, DRS, AD, MPV, IČ, IGP

Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra, FTP, DSP, DRS, DSRS, TDP

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, bezpečnostno – požiarne opatrenia počas výstavby, AD, DSRS

ŽSR, dopravný uzol Bratislava, ŠR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Budimír – Biďovce, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Technický dozor, inžinierska činnosť a manažérska činnosť na stavbe: Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava