Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2019


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DZSD, DRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DUR

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou – Šaca, DUR, DSZ

Rýchlostná  cesta  R3 Krupina, obchvat, DSZ, DUR

Rýchlostná  cesta  R4  Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné, DUR

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, DUR

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, DUR

Koncepcia rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na D a RC v SR, KŠ

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji pre stavbu I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, DSP/DRS, DP

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, mosty 13-001,13-002, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1407 IŽOP, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, /13 a I/63 Veľký Meder, DSP/DRS, DP

I/44 Bludov – obchvat,  VD ZDS

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS): D35 Opatovice – Časy, RDS

I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele, ŠR

I/68 Kremná zosuv, DSZ, DUR

I/68 Sabinov, preložka cesty, aktualizácia  DSP

III/3622  Vranov nad Topľou – severozápadný obchvat s napojením na I/18, TŠ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ulici v Bratislave, DUR, DSP, DP

Odpočívadlo Rovinka, DRS

Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín, DRS

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD, IČ

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD, IČ

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

2018


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica  D1  Prešov západ – Prešov juh, DVP,  DSRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, DRS, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, (Odpočívadlo „Pohranice“), DÚR, DSP, TDP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná  cesta  R2  Šaca – Košické  Olšany,  I. a II. úsek, DSP

Rýchlostná  cesta  R4  Svidník – Kapušany,  úseky  R4  Lipníky – Kapušany,  R4 Rakovčík – Radoma, DÚR,  DSZ, 8a

I/79  Veľaty – Slovenské  Nové  Mesto DSP, DP

Veľký  Šariš,  most  Baratoky, DSP,  DRS

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (Rohožník), AD, vytyčovacia sieť, IČ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave, štúdia

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Rýchlostná cesta R2 Zvolen, východ – Pstruša, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

2017


Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV, AD

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP,  8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, ŠR

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, ŠR

Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica SR/AU, ŠR

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) DSP, DRS, AD, MPV, IČ, IGP

Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra, FTP, DSP, DRS, DSRS, TDP

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, bezpečnostno – požiarne opatrenia počas výstavby, AD, DSRS

ŽSR, dopravný uzol Bratislava, ŠR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Budimír – Biďovce, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Technický dozor, inžinierska činnosť a manažérska činnosť na stavbe: Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava

2016


Diaľnica D1 Turany – Hubová aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP, 8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD , IČ

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever, D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ul. a Preložka cesty II/572, D4 – Most pri Bratislave, DSP, 8a, dSZ

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Rýchlostná cesta R1 Nitra -Tekovské Nemce a B. Bystrica – severný obchvat (PPP),Pravostranné odpočívadlo, Ľavostranné odpočívadlo, Inžinierske siete, DRS, DSVS

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, odpočívadlo Pohranice, DRS, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, DRS, DSRS, TDP, AD

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Rýchlostná cesta R2 Včeláre – Šaca, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany, R4 Giraltovce – Kuková a R4 Rakovčík – Radoma, EIA, DÚR, 8a

Cesta II/545 Kapušany – Raslavice, DRS, DP

DARWIN PROJECT- príprava strategického parku Nitra, PTR, DSP, DP

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, I. časť, II. časť, PD, IČ, AD

Veľký Šariš – lávky pre peších a cyklistov, DÚR, DSP(DRS)

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, DSP, DRS

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, hraničné obchodné miesta na vstupe a výstupe zo SR, DUR, DSP, DRS

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, DUR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru, Rámcová dohoda – SD

Geotechnik stavebného dozoru pre tunel na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD

Žitavany – kanalizácia, SD

Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Kanalizácia a ČOV Sereď, SD

Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD