Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2021


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DUR, DNP, IČ

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DRS, DZSD, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil, DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DSP, DRS

Diaľnica D35 Opatovec-Staré Město, DSP

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, environmentálne štúdie

Diaľnica D35 Hořice – Sadová, mostné objekty, VD-ZDS

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP, DRS

Rýchlostná cesta R2  Kriváň– Lovinobaňa, Tomášovce, úsek Mýtna – Tomášovce, DVP, DSRS, AD

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna, FTP, zmena DSP, DRS/DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, I. úsek, DRS, DP, zmena DSP

Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat,  DSP, DRS

Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ

Rýchlostná cesty  R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ

Rýchlostná  cesta  R4  Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

I/68  Sabinov, preložka  cesty, aktualizácia DRS,DP

I/68 Mníšek nad Popradom-Stará Ľubovňa, DSP,DSR,DP

Obchvat obce Veľká Lomnica, DUR

I/3 Miličín oprava komunikácie-ČR, PDPS

I/53 Lechovice – Pohořelice,VD-ZDS/AD/TP

I/18 Příbram, juhovýchodný obchvat-1. časť, DUR,

I/20 Písek – Protivín, uspořádání 2+1, mostné objekty, DUR

I/20 Nová Hospoda – Pištín, uspořádání 2+1, mostné objekty, DUR

I/59 Donovaly – núdzový záliv, aktualizácia DSP

I/16 Donovaly – križovatka, DSP

I/65 Kremnica – upokojenie dopravy, DRS/DSP, DP

I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16-227 – Okružná križovatka, DSP

I/15 okr.hr. VV/SP – Turany nad Ondavou, DSZ, DSP, DP/DRS

Hlavné prehliadky na vybraných mostoch na cestách I. triedy v správe SSC

Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št.hr. (Marchegg) – Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves, DSZVP, DSRS

Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená, PD

Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov -Lesík delostrelcov, DSP

I/51 Most cez rieku Hron, Kalná nad Hronom, most 51-140, DSP, DP/DRS, AD

I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín, DSZ, DUR, DSP, DP/DRS, AD, VP

Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka, DSP/DRS, IG, GZ, IČ, AD

Rekonštrukcia mostov na ceste III/3208 v oblasti Poprad, DRS, DP

Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany, PD, AD

Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ, PD, AD, IČ

Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok, okresná hranica Prešov–Spišská Nová Ves, PD, AD, Č

Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit – Štrba, DRS, DP

Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše, DRS, DP

Rekonštrukcia mostov na ceste II/558 v oblasti Humenné, DRS, DP

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji, koncepcia

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – projektová dokumentácia, TŠ, DUR, DSP, DRS, IČ

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo, DVP, DSRS

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, SSÚD Petrovany, DVP, DSRS

Diaľnica D1 Odpočívka Vyškov, vpravo, DUSP, IČ, VD-ZDS, AD

Rekonštrukcia ŽST Praha -Smíchov, DSP

Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, DSP

Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, DUR, DSZ, DSP

Modernizácia údržbovej základne DPB -3.etapa, časť1. Depo Jurajov Dvor, DSZ, DSP, DRS

Modernizácia údržbovej základne DPB -3.etapa, čas 2 Vozovňa Krasňany DSZ, DSP

Projektová príprava –výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline, DSZ

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, DZVP, DSZ, DUR, DSP, IČ Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, DSP, PDPS

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží, vodohospodárske objekty, DSP, PDPS

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová ves – štátna hranica SR/ČR – odb. č.33, 32 a 38 v úseku stavby A.1 ŽST Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Malacky, DSRS

Technická štúdia koľajového prepojenia CTPark Trnava, TŠ

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka, DUR, DSP, DRS, DSZ

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, MPV

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

D11 Hradec Králové – Smiřice, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr, IČ/MPV

Reca – kanalizácia, IČ/MPV

Boldog – Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, IČ/MPV

Zabezpečenie rozhodnutí o vyvlastnení Veľké Zálužie – verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, MPV

2020


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DRS, DZSD, IČ

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, DVP, DSRS

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil, DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DUR

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP, DRS

Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou – Včeláre, DUR, DSZ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň– Lovinobaňa, Tomášovce, úsek Mýtna – Tomášovce, DVP, DSRS, AD

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna, FTP, zmena DSP, DRS/DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat, DSP, DRS

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, I. úsek, DRS, DP, zmena DSP

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné, DUR, DSZ

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, DUR, DSZ

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, DUR, DSZ

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS): D35 Opatovice – Časy, DRS

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

I/66-064 Kežmarok most, DSP/DP, DRS

Rekonštrukcia mosta 3886-006 Zboj, DRS, DP

Rekonštrukcia mosta 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, DRS/DP

Rekonštrukcia mosta M4416 (III3080-005), Poprad-Veľký Slavkov, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta č.3120-001, Stará Ľubovňa, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta M3373 (III/3065-001), Poprad-Spišská Teplica, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta M4393 (III3074-001), Hranovnica-Spišské Bystré, DRS/DP,AD

Rekonštrukcia mosta 3826-007 v obci Ohradzany, DVP, DSRS

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/546 cez Bajerovský potok v obci Rokycany, DRS/DP,AD

Most M6860 cez nástupný kanál do Zemplínskej Šíravy, DSP/DRS

Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, oblasť Juh, DSP, DRS

I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, DSZ

I/71 Šiatorská Bukovinka most nad železničnou traťou ev.č.71-02, DRS/DSP, DP

I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16 – 227, DSP

I/64 Most cez rieku Nitra pred obcou Čakajovce, most 64-022, DSP, DRS/DP

I/13 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov, DSP, DRS/DP

I/75 Slatina, most ev.č. 75-042, DRS

I/51 Vráble – križovatky, DIP

Križovatka I/51 a III/1279 Trnava, DIP

II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, TŠ

II/534 Poprad – Starý Smokovec, DRS/DP, AD

Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec, IG prieskum, IGP, DRS/DP, AD

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Dopravné napojenie CTPark Bratislava, DUR

D4/R7 PPP – Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Odpočívadlo Rovinka, DRS

D4/R7 PPP – Úsek č. 3 R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava, SSÚ Prievoz, DRS

Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany – Dolný Bar, SSÚR Dunajská Streda, DSZ

Štúdia realizovateľnosti VRT Budapest – Warsaw

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, SSÚD Petrovany, DVP, DSRS

Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín, DSP, DRS

Rekonštrukcia ŽST Praha -Smíchov, DSP, DRS

Modernizace tratě Horaždovice předm. (mimo) – Plzeň – Koterov (mimo), DUR

Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, DUR, DSZ, DSP

Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, DUR, DSZ, DSP

ŽSR Záchytné parkoviská pre IDS, ZAST Ivanka pri Dunaji, DSRS

Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Zvolen-Hronská Breznica, ŠR

Vybudovanie cyklotrasy Banská Bystrica – Vlkanová, Sliač, II. etapa, DUR,DSP,MPV

Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Banská Bystrica-Brusno, ŠR

Cyklochodník z Liptovskej Ondrašovej do Liptovského Trnovca, DSP

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka, DUR, DSP, DRS, DSZ

Nové štandardy projektovania-Revízia STN 73 6106, 73 6102, 73 6110, 73 6100

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, MPV

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD, IČ

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, SD

Ložiská nevyhradeného nerastu štrkopieskov, IČ

D11 Hradec Králové – Smiřice, SD

Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr, IČ/MPV

Reca – kanalizácia, IČ/MPV

Boldog – Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, IČ/MPV

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

2019


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DZSD, DRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DUR

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou – Šaca, DUR, DSZ

Rýchlostná  cesta  R3 Krupina, obchvat, DSZ, DUR

Rýchlostná  cesta  R4  Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné, DUR

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, DUR

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, DUR

Koncepcia rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na D a RC v SR, KŠ

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji pre stavbu I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, DSP/DRS, DP

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, mosty 13-001,13-002, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1407 IŽOP, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, /13 a I/63 Veľký Meder, DSP/DRS, DP

I/44 Bludov – obchvat,  VD ZDS

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS): D35 Opatovice – Časy, RDS

I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele, ŠR

I/68 Kremná zosuv, DSZ, DUR

I/68 Sabinov, preložka cesty, aktualizácia  DSP

III/3622  Vranov nad Topľou – severozápadný obchvat s napojením na I/18, TŠ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ulici v Bratislave, DUR, DSP, DP

Odpočívadlo Rovinka, DRS

Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín, DRS

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD, IČ

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD, IČ

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD

2018


Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica  D1  Prešov západ – Prešov juh, DVP,  DSRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, DRS, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, (Odpočívadlo „Pohranice“), DÚR, DSP, TDP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná  cesta  R2  Šaca – Košické  Olšany,  I. a II. úsek, DSP

Rýchlostná  cesta  R4  Svidník – Kapušany,  úseky  R4  Lipníky – Kapušany,  R4 Rakovčík – Radoma, DÚR,  DSZ, 8a

I/79  Veľaty – Slovenské  Nové  Mesto DSP, DP

Veľký  Šariš,  most  Baratoky, DSP,  DRS

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (Rohožník), AD, vytyčovacia sieť, IČ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave, štúdia

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Rýchlostná cesta R2 Zvolen, východ – Pstruša, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD