Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2014


Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, FTP, DZSD, DRS, TDP

Diaľnica D1 Turany – Hubová, EIA

Diaľnica D1 Dubná skala – Turany, DRS, DSRS, DZSD, TDP

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, DSP, DP

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DZSD, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Rača,  DSZ, DÚR

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, DSP, DP

Rýchlostná cesta R1 Tekovské Nemce – Banská Bystrica, TŠ

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, TDP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Nováky, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Kriváň, Lovinobaňa – Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Nováky, ŠR

Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica  SR/PR – Kapušany, ŠR

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, DSP

Cesta I/18 Prešov Levočská – Obrancov mieru, križovatka most, DP, DRS

Cesta I/66 Podbrezová – obchvat, TŠ, Zámer EIA, Správa o hodnotení

Most pre chodcov a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, DÚR, DSZ

Výstavba nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, ŠR,DSP,  DRS

Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave; lokality – Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, ŠR, EIA

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, ŠR, EIA

Električková trať Radlinského – Štefanovičova – Hlavná stanica, DRS, DSVS

Záchytné parkoviská pre Integrovaný dopravný systém BSK v lokalitách Zohor, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Pezinok, DÚR

Rekonštrukcia a modernizácia administratívnej budovy Okresného úradu Lučenec, DRS

Stredisko správy a údržby diaľnice Prešov, DP

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,  úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Bytča, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

2013


Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

Diaľnica D4 Bratislava-Jarovce – Ivanka sever

Diaľnica D4 Bratislava – Ivanka sever – Rača

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia; stavebný dozor

Most v Komárne – hlavný mostný objekt cez Dunaj

Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd; stavebný dozor

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

2012


Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná; stavebný zámer

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice; stavebný zámer

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou; stavebný zámer (aj v roku 2013)

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany; stavebný zámer (aj v roku 2013)

Cesta I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV Holíč, ČOV Štúrovo,

ČOV Bardejov a ČOV Liptovský Mikuláš; stavebný dozor

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša; stavebný dozor (aj v roku 2013)

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

2011


Dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením a technický dozor projektanta Nitra západ – Selenec, Selenec – Beladice a Banská Bystrica, severný obchvat; projekt PPP

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň (aj v rokoch 2012, 2013)

ŽSR Bratislava – železničné napojenie Letiska M. R. Štefánika