Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2017


Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV, SD

Očová, Zvolenská Slatina – kanalizácia, SD

Valaská, Hronec – kanalizácia a ČOV, SD

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, MPV, AD

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP,  8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, DVP, DSRS

Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, ŠR

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, ŠR

Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica SR/AU, ŠR

Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) DSP, DRS, AD, MPV, IČ, IGP

Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra, FTP, DSP, DRS, DSRS, TDP

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, DSP/DRS, IČ, AD

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, bezpečnostno – požiarne opatrenia počas výstavby, AD, DSRS

ŽSR, dopravný uzol Bratislava, ŠR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Budimír – Biďovce, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Technický dozor, inžinierska činnosť a manažérska činnosť na stavbe: Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava

2016


Diaľnica D1 Turany – Hubová aktualizácia technického riešenia diaľnice, Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , FTP, DZSD, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS, DVP, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov , DSP, 8a, dSZ, DP, AD, KD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD , IČ

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce -Ivanka sever, D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ul. a Preložka cesty II/572, D4 – Most pri Bratislave, DSP, 8a, dSZ

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD

Rýchlostná cesta R1 Nitra -Tekovské Nemce a B. Bystrica – severný obchvat (PPP),Pravostranné odpočívadlo, Ľavostranné odpočívadlo, Inžinierske siete, DRS, DSVS

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice, odpočívadlo Pohranice, DRS, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, DRS, DSRS, TDP, AD

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, DSP, 8a, DP, AD, KD

Rýchlostná cesta R2 Včeláre – Šaca, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP

Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany, R4 Giraltovce – Kuková a R4 Rakovčík – Radoma, EIA, DÚR, 8a

Cesta II/545 Kapušany – Raslavice, DRS, DP

DARWIN PROJECT- príprava strategického parku Nitra, PTR, DSP, DP

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, I. časť, II. časť, PD, IČ, AD

Veľký Šariš – lávky pre peších a cyklistov, DÚR, DSP(DRS)

Rekonštrukcia hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, DSP, DRS

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, hraničné obchodné miesta na vstupe a výstupe zo SR, DUR, DSP, DRS

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, DUR

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD

Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru, Rámcová dohoda – SD

Geotechnik stavebného dozoru pre tunel na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD

Žitavany – kanalizácia, SD

Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Kanalizácia a ČOV Sereď, SD

Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, SD

2015


Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, DRS, DSRS, DZSD, TDP,

Diaľnica D1 Prešov západ – prešov juh, DP, DRS

Diaľnica D1 Senec  – Blatné, križovatka Blatné, DSP, DP,

Diaľnica D1 Hričovské podhradie – Lietavská Lúčka, FTP, DZSD, DRS, TDP,

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS,

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia diaľnice, porovnávacia štúdia, vplyv stavby na ŽP

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), DSP, FTP, DRS, DSRS

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DZSD, DRS

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, DUR, DSZ

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, DUR, DSZ

Diaľnica D4  Bratislava, Jarovce – Rača, DSZ, DSP

Diaľničný privádzač Nová Polhora, DRS, DSRS

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Ružomberok, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, TDP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce, DSP, DP

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo, DSZ, DUR

Rýchlostná cesta R7  Bratislava – Dunajská – Lužná, DSP

Cesta I/72 Zbojské sedlo – Tisovec, Čertova dolina, DSRS

Cesta I/77 Bardejov, juhozápad, DVP, DSRS

Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane, aktualizácia PD, DP

Vypracovanie vybranej časti projektovej dokumentácie pre DARWIN PROJEKT – príprava strategického parku Nitra, DSP

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave; úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice , DÚR

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné;  DSZ

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, projektová príprava II. časť OV Nové Zámky, hala opráv pre EU vlaky, DÚR, DSZ, DSP

Modernizácia električkového depa DPMK Košice, DÚR, DSPRS

Záchytné parkoviská pre Integrovaný dopravný systém BSK v dopravných bodoch Zohor, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Pezinok, DÚR

Výstavba nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, ŠR, DSP, DP, DRS, IČ, MPV

Most pre chodcov a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, DSP

Rekonštrukcia Hangáru BCD, Letisko M.R. Štefánika Bratislava, Štúdia

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva, SD

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. A V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV Bytča, SD

2014


Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, FTP, DZSD, DRS, TDP

Diaľnica D1 Turany – Hubová, EIA

Diaľnica D1 Dubná skala – Turany, DRS, DSRS, DZSD, TDP

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, FTP, DZSD, DRS, DSRS

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, DSP, DP

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, FTP, DZSD, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), FTP, DZSD, DRS

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Rača,  DSZ, DÚR

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, DSP, DP

Rýchlostná cesta R1 Tekovské Nemce – Banská Bystrica, TŠ

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, DVP, TDP, DSRS

Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Nováky, ŠR

Rýchlostná cesta R2 Kriváň, Lovinobaňa – Tomášovce, DSP, DP, AD

Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Nováky, ŠR

Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica  SR/PR – Kapušany, ŠR

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, DSP

Cesta I/18 Prešov Levočská – Obrancov mieru, križovatka most, DP, DRS

Cesta I/66 Podbrezová – obchvat, TŠ, Zámer EIA, Správa o hodnotení

Most pre chodcov a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, DÚR, DSZ

Výstavba nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, ŠR,DSP,  DRS

Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave; lokality – Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, ŠR, EIA

ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, ŠR, EIA

Električková trať Radlinského – Štefanovičova – Hlavná stanica, DRS, DSVS

Záchytné parkoviská pre Integrovaný dopravný systém BSK v lokalitách Zohor, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Pezinok, DÚR

Rekonštrukcia a modernizácia administratívnej budovy Okresného úradu Lučenec, DRS

Stredisko správy a údržby diaľnice Prešov, DP

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,  úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, SD

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva, SD

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Bytča, SD

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne, SD

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, SD

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, SD

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD