Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1950


Štátna cesta č. 18 Žilina – Kraľovany, úsek Ratkovo – Kraľovany

Štátna cesta Žilina – Jablunkov, úsek Čadca – Jablunkov

Most č. 3 cez Hornád v Krásnej nad Hornádom

Podrobný návrh mosta cez Malý Dunaj v Bratislave

Detailný projekt mosta cez Rajčianku pri Lietavskej Lúčke na štátnej ceste Žilina – Rajec

Most č. 3 cez Váh na štátnej ceste Malužiná – Boca; objemový náčrtok

Podrobný návrh mosta č. 179 cez Jakubovianku v Starej Ľubovni

Podrobný návrh mosta č. 136 cez Hron pri obci Bzenica, okres Nová Baňa

Podrobný projekt mosta č. 50 cez Hron a nadjazd pri obci Lučatín

1949


Detailný návrh hradskej Devín – Devínska Nová Ves

Podrobný návrh mosta cez Topľu pri obci Marhaň, okres Giraltovce

Podrobný návrh mosta cez potok Hutianka v obci Huty

Podrobný návrh mosta cez rieku Belú v Liptovskom Hrádku

Stavba mosta č. 88 cez Nitru v Šimonovanoch, okres Topoľčany

Generálny projekt stavby mosta č. 107 cez rieku Belá pri obci Liptovský Hrádok