Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1952


Most cez Slatinu a nadjazd vo Zvolene

Most cez Torysu na štátnej ceste č. 18 v Prešove

Úprava štátnej cesty č. 61 v úseku Bratislava – Bernolákovo

Most cez Ondavu pri Horovciach

Most pri obci Turany cez kanál Krpeľany – Sučany na štátnej ceste č. 18

Most cez Váh v Sučanoch na štátnej ceste č. 18

1951


Celý súbor projektových dokumentácií mostov (viac než 30) – z nich najvýznamnejšie:

Výsledný návrh mosta pri Novom Meste nad Váhom na štátnej ceste

Rakoľuby – Mnešice (dnes súčasť Nového mesta nad Váhom)

Most cez Váh v Kráľovej Lehote

Podrobný projekt mosta cez Váh v Kraľovanoch

Most cez rieku Poprad v Poprade

Most cez Topľu pri obci Hanušovce nad Topľou

Most cez Torysu pri obci Haniska

Výsledný návrh mosta cez Ondavu pri obci Podčičva

Prvé nadjazdy nad železnicou ako náhrada úrovňových

priechodov:

Podrobný návrh nadjazdu nad železničnou traťou v Lieskovci na štátnej ceste Zvolen – Lieskovec

Všeobecný návrh nadjazdu v Krásnej nad Hornádom cez železničnú trať Michaľany – Košice

1950


Štátna cesta č. 18 Žilina – Kraľovany, úsek Ratkovo – Kraľovany

Štátna cesta Žilina – Jablunkov, úsek Čadca – Jablunkov

Most č. 3 cez Hornád v Krásnej nad Hornádom

Podrobný návrh mosta cez Malý Dunaj v Bratislave

Detailný projekt mosta cez Rajčianku pri Lietavskej Lúčke na štátnej ceste Žilina – Rajec

Most č. 3 cez Váh na štátnej ceste Malužiná – Boca; objemový náčrtok

Podrobný návrh mosta č. 179 cez Jakubovianku v Starej Ľubovni

Podrobný návrh mosta č. 136 cez Hron pri obci Bzenica, okres Nová Baňa

Podrobný projekt mosta č. 50 cez Hron a nadjazd pri obci Lučatín

1949


Detailný návrh hradskej Devín – Devínska Nová Ves

Podrobný návrh mosta cez Topľu pri obci Marhaň, okres Giraltovce

Podrobný návrh mosta cez potok Hutianka v obci Huty

Podrobný návrh mosta cez rieku Belú v Liptovskom Hrádku

Stavba mosta č. 88 cez Nitru v Šimonovanoch, okres Topoľčany

Generálny projekt stavby mosta č. 107 cez rieku Belá pri obci Liptovský Hrádok