Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1954


Most cez Váh v Trenčíne na štátnej ceste č. 61

Most cez Oravu pri obci Dlhá nad Oravou na štátnej ceste č. 523

Most cez rieku Poprad vo Veľkej Lomnici na štátnej ceste č. 67

Preložka štátnej cesty č. 18 v km 24,4 – 25,4

Most cez Hornád v Krásnej nad Hornádom na štátnej ceste č. 552

1953


Most cez Topľu v Bardejove na štátnej ceste č. 545

Most cez Váh v Budatíne na štátnej ceste č. 11

Rekonštrukcia štátnej cesty č. 523 v úseku Korytnica – Liptovská Osada vrátane 5 projektovej dokumentácie mostov

Úprava štátnej cesty č. 523 pri obci Dlhá nad Oravou

Most cez Oravu v Nižnej na štátnej ceste č. 523

Preložka štátnej cesty č. 61 v úseku Trnava – Leopoldov

Most cez Váh v Kraľovanoch na preložke štátnej cesty č.18

1952


Most cez Slatinu a nadjazd vo Zvolene

Most cez Torysu na štátnej ceste č. 18 v Prešove

Úprava štátnej cesty č. 61 v úseku Bratislava – Bernolákovo

Most cez Ondavu pri Horovciach

Most pri obci Turany cez kanál Krpeľany – Sučany na štátnej ceste č. 18

Most cez Váh v Sučanoch na štátnej ceste č. 18

1951


Celý súbor projektových dokumentácií mostov (viac než 30) – z nich najvýznamnejšie:

Výsledný návrh mosta pri Novom Meste nad Váhom na štátnej ceste

Rakoľuby – Mnešice (dnes súčasť Nového mesta nad Váhom)

Most cez Váh v Kráľovej Lehote

Podrobný projekt mosta cez Váh v Kraľovanoch

Most cez rieku Poprad v Poprade

Most cez Topľu pri obci Hanušovce nad Topľou

Most cez Torysu pri obci Haniska

Výsledný návrh mosta cez Ondavu pri obci Podčičva

Prvé nadjazdy nad železnicou ako náhrada úrovňových

priechodov:

Podrobný návrh nadjazdu nad železničnou traťou v Lieskovci na štátnej ceste Zvolen – Lieskovec

Všeobecný návrh nadjazdu v Krásnej nad Hornádom cez železničnú trať Michaľany – Košice