Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1957


Most cez Nitru v Nových Zámkoch na štátnej ceste č. 64

Most cez Laborec v Krásnom Brode na štátnej ceste č. 575

Normálie cestných mostov z predpätého betónu svetlosti 10 – 18 m typu „Vlošák“

Smerová a výšková úprava štátnej cesty č. 502 v úseku Dubová – Častá (asi 4,5 km)

1956


Preložka štátnej ceste č. 50 v Žiari nad Hronom

Most cez kanál na vodnom diele Krpeľany – Sučany – Lipovec

Most cez Hron v Tlmačoch na štátnej ceste č. 2071

Most cez Laborec v Michalovciach na štátnej ceste III. triedy Michalovce – Jovsa

1955


Most cez Váh pri Lipovci na štátnej ceste III. triedy Vrútky – Kľačany

Most cez Turiec pri obci Príbovce na štátnej ceste č. 519

Preložka štátnej cesty č. 59 (523) v úseku Ružomberok – Likavka

Most cez Hornád na štátnej ceste III. triedy Kysak – Košice

1954


Most cez Váh v Trenčíne na štátnej ceste č. 61

Most cez Oravu pri obci Dlhá nad Oravou na štátnej ceste č. 523

Most cez rieku Poprad vo Veľkej Lomnici na štátnej ceste č. 67

Preložka štátnej cesty č. 18 v km 24,4 – 25,4

Most cez Hornád v Krásnej nad Hornádom na štátnej ceste č. 552