Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1983


Výhľadová štúdia rýchlodráhy v Bratislave, 1. stavba; štúdia

Rozvojová štúdia rýchlodráhy v Bratislave do roku 2000; štúdia

Rýchlodráha v Bratislave, I. etapa

Rýchlodráha v Bratislave, 1. stavba, II. etapa

Obchvat Serede na štátnej ceste I/51

Diaľnica D61 (dnes D1) v úseku Piešťany – Horná Streda

Diaľnica D61 (dnes D1) v Bratislave v úseku Bajkalská ulica – Senecká cesta

1982


Preložka štátnej cesty I/50 Nováky – Prievidza

Električková trať v Bratislave: Rača – Komisárky

Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica

Diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave; objekty

Preložka štátnej cesty I/18 Fričovce – Chminianska Nová Ves, 3. stavba

Diaľnica D1 Chminianska Nová Ves – Prešov juh; štúdia súboru stavieb

Typizačná štúdia objektov vozovní pre MHD

1981


Typizačná štúdia „Zvodidlá na mostoch“

Diaľnica D1 Liptovský Hrádok – Hybe, most cez Hybicu

Električková trať v Bratislave: Karlova Ves – Dúbravka, 2. stavba

Autobusová stanica ČSAD Dunajská Streda

Preložka štátnej cesty I/50 Zvolen – Pustý hrad – Neresnica

1980


Diaľnica D1 Budimír – Michalovce; štúdia súboru stavieb

Diaľnica D61 Horná Streda – Chocholná; štúdia súboru stavieb

Preložka štátnej cesty I/51 – obchvat Serede; štúdia súboru stavieb

Električková trať Košice – Krásna nad Hornádom

Úprava štátnej cesty I/68 – prednádražie v Prešove

Preložka štátnej cesty I/50 Hronská Dúbrava – Zvolen

Preložka štátnej cesty I/50 Kriváň – Podkriváň