Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2009


Diaľnica D1 Fričovce – Svinia (aj v roku 2009)

Cesta I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, dokumentácia skutočného realizovania stavby

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, SSÚD Petrovany (aj v roku 2012)

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, SSÚD Považská Bystrica,

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia; inžinierska činnosť

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – severný obchvat (aj v roku 2010); projekt PPP

2008


Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša (aj v rokoch 2011 a 2012)

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) – Košice

Projekt TEN – T, 1. a 2. Stavba

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany (aj v rokoch 2011, 2012 a 2013)

Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2

2007


Diaľnica D1 Budimír – Bidovce (aj v roku 2011)

Projekt TEN – T: Štúdia prepojenia železničného koridoru TEN – T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave (stavby č. 1, 2 a 3) (aj v rokoch 2008, 2009, 2011 a 2012)

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) – Krompachy,

Diaľnica D1 Turany – Hubová (aj v roku 2008)

Rýchlostná cesta R1 Nitra západ – Selenec (aj v roku 2008); v rokoch 2009 a 2010 projekt PPP

Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice (aj v roku 2008); v rokoch 2009 a 2010 projekt PPP

2006


Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec; stavebný zámer

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, aj v rokoch 2007 a 2014

Cesta I/66 (dnes rýchlostná cesta R1) Banská Bystrica – severný obchvat (aj v rokoch 2009 a 2010)

Diaľnica D1 Studenec – Beharovce; stavebný zámer

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť (aj v rokoch 2009 a 2011)

Cesta I/68 Prešov – Lipany, preložka; štúdia

Električková trať DPMB Bratislava: Kapucínska ulica a Obchodná ulica

Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie ČOV; stavebno-technický dozor

Minsk – Mazowiecki, obchvat, Poľsko

Rekonštrukcia diaľničného úseku Astana – Ščučinsk (Kazachstan)

Nový most cez Dunaj Komárno – Komárom (SR/MR) (aj v rokoch 2007 a 2013)