Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2003


Most cez Dunaj „Košická“ v Bratislave (aj v rokoch 2004 a 2005)

Diaľnica D1 Beharovce – Branisko, III. etapa vrátane dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej DSRS)

Diaľnica D1 Fričovce; obchvat

Diaľnica D1 Fričovce – Prešov západ, II. etapa, 2. časť, Svinia – Prešov západ

Rýchlostná cesta R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa a Nová Baňa – Rudno nad Hronom – Žarnovica

2002


Diaľnica D1 Beharovce – Branisko – Široké – Fričovce; koordinačná dokumentácia

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce; aktualizácia

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, hranica SR/MR; štúdia a zámer

Cesta I/77 Mokroluh – Bardejov, III. etapa – aktualizácia

Čerpacie stanice pohonných látok firmy Shell Slovensko v mestách Lučenec, Prešov, Spišská Nová Ves a Žilina

2001


Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, štúdia (ďalšie stupne v rokoch 2009, 2010)

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Skalité

Autobusová stanica SAD Banská Bystrica, 3. stavba, výpravná budova

Cesty II/531 a II/532 Tornaľa – Revúca – Muráň – Červená Skala; štúdia

Cesta I/68 Prešov – Giraltovce; štúdia

2000


Diaľnica D1 Martin (Dubná Skala) – Hubová; štúdia

Diaľnica D1 Drietoma – Trenčín; štúdia

Diaľnica D1 Fričovce – Prešov západ, II. etapa; stavebný zámer

Severná tangenta Bratislava, Pražská ulica – Jarošova ulica; stavebný zámer

Cesta I/65 úsek Hronský Beňadik – Nová Baňa

Colnica v Štúrove (aj v roku 2001)