Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

2005


Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Lučenec; štúdia

Rýchlostná cesta R3 (predtým cesta I/59) Oravský Podzámok – Horná Lehota

Košice, križovatka ciest I/68 a I/50 Prešovská ulica – Sečovská ulica, III. etapa

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer (ponad mesto Považská Bystrica)

2004


Rýchlostná cesta R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa (aj v roku 2005)

Rýchlostná cesta R2 Figa; obchvat

Rýchlostná cesta R2 Tornaľa; preložka cesty

Rýchlostná cesta R4 Svidník; preložka cesty

Stredisko správy a údržby diaľnice (SSÚD) Považská Bystrica

Diaľnice a rýchlostné cesty, vzťah k „NATURA 2000“; štúdia

Nosný systém MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie; stavebný zámer a EIA (aj v roku 2005)

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, I. a II. etapa vrátane tunela Bôrik

Cesta I/11 Čadca; obchvat mesta, časť Bukov – Horelica

Cesta I/11 Čadca; obchvat mesta, II. etapa

2003


Most cez Dunaj „Košická“ v Bratislave (aj v rokoch 2004 a 2005)

Diaľnica D1 Beharovce – Branisko, III. etapa vrátane dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej DSRS)

Diaľnica D1 Fričovce; obchvat

Diaľnica D1 Fričovce – Prešov západ, II. etapa, 2. časť, Svinia – Prešov západ

Rýchlostná cesta R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa a Nová Baňa – Rudno nad Hronom – Žarnovica

2002


Diaľnica D1 Beharovce – Branisko – Široké – Fričovce; koordinačná dokumentácia

Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce; aktualizácia

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, hranica SR/MR; štúdia a zámer

Cesta I/77 Mokroluh – Bardejov, III. etapa – aktualizácia

Čerpacie stanice pohonných látok firmy Shell Slovensko v mestách Lučenec, Prešov, Spišská Nová Ves a Žilina