pozemné stavby a architektúra

Priemyselno-logistické centrum Zavar


POPIS PROJEKTU

Priemyselno-logistické centrum Zavar

Dokumentácia rieši návrh areálu pre priemyselne – logistické centrum pri obci Zavar v tesnej blízkosti výrobného závodu PSA Peugeot Trnava. Územie areálu tvoria tri sektory a rezervovaná plocha pre vybudovanie ČOV.

Náplňou stavby je vybudovanie napojenia areálu na komunikácie, vybudovanie areálových komunikácií a spevnených plôch, logistických hál, vnútroareálových  inžinierskych sietí, trafostaníc, retenčných nádrží, oplotenia  a sadových úprav. Stavba  pripraví aj body napojenia pre areálové prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektriny a slaboprúdu.

Navrhnuté univerzálne haly zabezpečia hlavnú funkciu priemyselno-logistického centra. Umožnia vytvoriť logisticko-skladovacie priestory, technické priestory pre prevádzku a prostredie pre pracovníkov.  Areál má potenciál zamestnať až 2400 pracovníkov.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2006
koniec: 2007
Plocha areálu: 580 181 m2
Počet sektorov: 3
Počet hál: 10
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu