pozemné stavby a architektúra

Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke, Bratislava


POPIS PROJEKTU

Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke, Bratislava

Riešené územie areálu sa nachádza v Ochrannom pásme národných kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline, v susedstve NKP Kühmayerov mlyn a na brehu toku Vydrica. Účelom stavby je vybudovanie objektu sociálnych služieb, spevnených plôch, komunikácií, potrebnej infraštruktúry a ostatných prvkov, ktoré budú slúžiť pre prevádzku zariadenia v rámci areálu. Objekt sociálnych služieb je stavba s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, situovaný v prednej časti areálu rovnobežne s brehom Vydrice. Administratívny objekt je jednopodlažná stavba situovaná v zadnej časti areálu, kolmo na Vydricu. Pre zabezpečenie hlavnej funkcie zariadenia bude slúžiť objekt sociálnych služieb.  Objekt bude slúžiť na ubytovanie, stravovanie a poskytovanie starostlivosť pre klientov – osôb odkázaných na sociálnu starostlivosť a na poskytovanie služieb spojených s touto starostlivosťou.  Administratívny objekt bude slúžiť pre pracovníkov zabezpečujúcich riadenie a organizáciu prevádzky zariadenia. V rámci areálu sú vybudované parkovacie miesta pre návštevníkov a zamestnancov. V zadnej časti areálu je zelená oddychová zóna s drobnou architektúrou. V rámci návrhu stavby bolo nutné rešpektovať náročné požiadavky pamiatkového úradu a zabezpečiť areál proti storočnej vode Vydrice. 


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Miesto: Bratislava
Stupeň dokumentácie: Investičný zámer, DUR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 03/2013
koniec: 12/2014
Plocha riešeného areálu celková: 3 531 m2
Objekty pozemných stavieb: Objekt sociálnych služieb, administratívny objekt
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.