mestská infraštruktúra, pozemné stavby a architektúra

Modernizácia električkového depa Dopravného podniku mesta Košice


POPIS PROJEKTU

Modernizácia električkového depa Dopravného podniku mesta Košice

Objekt haly pre umývač je situovaný v areáli Dopravného podniku mesta Košice, na mieste existujúceho objektu pre umývanie električiek, ktorý bude asanovaný. Objekt bude slúžiť na denné umývanie a dočisťovanie električiek.  V hale  budú inštalované dve nezávislé umývacie linky so stredovým velínom na výjazde z haly. Objekt je riešený ako jednolodná, jednopodlažná oceľová hala s prístavkom, v ktorom sú umiestnené priestory zázemia zamestnancov obsluhujúcich umývaciu linku a vykonávajúcich čistenie interiéru. Súčasťou objektu sú šatne s nevyhnutným hygienickým a technickým zázemím.

V rámci predmetnej zákazky DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval v rámci projektovej prípravy dokumentáciu v stupni DÚR a DSP.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSPRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 09/2015
koniec:12/2015
Objekty pozemných stavieb: SO 00-20-02, DEPO DPMK, HALA PRE UMÝVAČ
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 800,41 m2
Úžitková plocha celková / z toho nadzemná časť: 755,33 m2,
z toho úžitková plocha haly umývača: 628,34 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu