mestská infraštruktúra

Cyklochodník na trase Žiar – Smrečany – Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec, km 5,489 00 – 9,801 88


POPIS PROJEKTU

Cyklochodník na trase Žiar – Smrečany – Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec, km 5,489 00 – 9,801 88

Začiatok uvažovanej trasy je situovaný v križovatke pri hoteli Jánošík v km 5,489 odkiaľ je cyklotrasa vedená ako samostatná obojsmerná cyklistická cestička vo voľnom súbehu s pravostrannou hrádzou rieky Váh (v stiesnených pomeroch je situovaná priamo na nej), až po zaústenie potoka Smrečianka. V uvedenom úseku  v km 5,800 križuje podjazdom diaľničný privádzač a úrovňovo cestu III/018130. Od km 9,075 vedie cyklotrasa v úrovni pravostrannej hrádze potoka Smrečianka až po úrovňový prechod cez cestu I/18.    

Z hľadiska priestorového a konštrukčného riešenia je cyklotrasa navrhovaná ako obojsmerný cyklistický pás šírky

3,0m vedený samostatne ako cyklistická cestička. V stiesnených pomeroch je cyklotrasa vedená ako obojsmerný cyklistický pás šírky 2,0m spolu s chodníkom pre peších šírky 1,50m . Pojazdná vrstva je z asfaltového betónu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 03/2010
koniec: 03/2010
Dĺžka trate / z toho rekonštrukcia: 4312,88m
Počet prístreškov: 1
Súvisiaci výkon inžinierskej činnosti: nie
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.