mestská infraštruktúra

Električková trať Radlinského - Hlavná stanica - 2. etapa Oprava trate Kýčerského – Hlavná stanica


POPIS PROJEKTU

Električková trať Radlinského – Hlavná stanica – 2. etapa Oprava trate Kýčerského – Hlavná stanica

Stavba riešila odstránenie porúch trate neriešených za posledných 30 rokov, ktoré vyústilo do zastavenia prevádzky v 11/2011. Účelom stavby bola realizácia nevyhnutných opatrení súvisiacich s opravou koľaje (električkového zvršku a odvodnenia trate), v menšom rozsahu napájacieho systému v úseku od  Kýčerského ul. po otočku na hlavnej stanici (vrátane). Realizáciou opráv sa umožnilo obnovenie prevádzky do času uvažovanej realizácie novej električkovej trate v rámci pripravovanej investície investora I.P.R. Slovakia Bratislava na rekonštrukciu predstaničného priestoru.

Realizácia r.2011 (priecestie – križovanie Šancovej ul.), 2014

Dĺžka dvojkoľajnej trate 390 m + obratisko hlavná stanica.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSP, DRS
Dátum spracovania dokumentácie: 2014, 2015
Dĺžka dvojkoľajnej trate: 390 m
Počet zastávok: 2
Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu