mestská infraštruktúra

Električková trať Obchodná, električková trať Kapucínska


POPIS PROJEKTU

Električková trať Obchodná, električková trať Kapucínska

Účelom stavieb bola rekonštrukcia električkovej trate na Obchodnej ulici v úseku od Hurbanovho námestia po križovatku s Kolárovým námestím vrátane koľajového triangla do Námestia SNP a v úseku Hurbanovo námestie – portál tunela na Skalnej ulici. Okrem električkovej trate -električkový spodok a zvršok – bola súčasťou stavby aj rekonštrukcia trolejového vedenia, rekonštrukcia napájacích a spätných káblov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a súčasne s rekonštrukciou električkovej trate sa obnovili všetky priľahlé plochy ulíc a námestí „od fasády k fasáde“ s cieľom vybudovať pešiu zónu podľa koncepcie urbanistickej štúdie (BOGÁR KRÁLIK URBAN). Na Obchodnej ulici sa obnovil povrch celej pešej zóny, na Hurbanovom námestí sa pešie zóny Kapucínskej a Obchodnej ulice plynulo prepojili a územie bolo rekonštruované od Zámockej ul., pričom sa obnovilo aj Župné námestie. Stavba bola doplnená mestským mobiliárom, v dotknutom území boli riešené adekvátne vegetačné úpravy a celý návrh dopĺňa vhodná iluminácia.

Obchodná: Dĺžka dvojkoľajnej trate 665 m + triangel na Hurbanovom nám.

Spevnené plochy 15 780 m2

Náklady cca 6,639 mil. EUR

Kapucínska: Dĺžka dvojkoľajnej trate 413 m

Spevnené plochy 7 590 m2

Plocha mosta 736 m2

Náklady cca 4,481 mil. EUR


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSPRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2005 - 2006
Dĺžka úseku koľají / z toho rekonštrukcia: 1078 m
Dodávateľ / zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Hlavný inžinier projektu / autorský kolektív: Ing. Ivan Kačo
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu