urban infrastructure

Tram line Obchodná Street, tram line Kapucínska


PROJECT DESCRIPTION

Tram line Obchodná Street, tram line Kapucínska


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSPRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2005 - 2006
Dĺžka úseku koľají / z toho rekonštrukcia: 1078 m
Dodávateľ / zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Hlavný inžinier projektu / autorský kolektív: Ing. Ivan Kačo
Read more
GALLERY

Project gallery