urban infrastructure

Tram line Vajnorská radial


PROJECT DESCRIPTION

Tram line Vajnorská radial


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: Zámer (EIA), DSZ, DÚR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2013
koniec: neukončené
Dĺžka úseku koľají / z toho rekonštrukcia: 5790 m / 5790 m
Počet zastávok: 11
Počet nástupíšť / Plocha nástupíšť: 22 / 6240 m2
Read more
GALLERY

Project gallery