urban infrastructure

Tram line Radlinského – Central Station - 2nd stage repair of the section Kýčerského - Central Station


PROJECT DESCRIPTION

Tram line Radlinského – Central Station – 2nd stage repair of the section Kýčerského – Central Station


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSP, DRS
Dátum spracovania dokumentácie: 2014, 2015
Dĺžka dvojkoľajnej trate: 390 m
Počet zastávok: 2
Dodávateľ / Zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Read more
GALLERY

Project gallery