mestská infraštruktúra

Električková trať Radlinského - Hlavná stanica - 1. etapa Modernizácia trate Radlinského - Kýčerského


POPIS PROJEKTU

Električková trať Radlinského – Hlavná stanica – 1. etapa Modernizácia trate Radlinského – Kýčerského

Účelom stavby bola modernizácia električkovej trate na ulici I. Karvaša v úseku od Radlinského ulice po Kýčerského ulicu vrátane zapojenia na konci Blumentálskej ulice a Radlinského ulice v smere na Obchodnú ulicu. V rámci tejto etapy sa zmodernizoval električkový zvršok (pevná jazdná dráha vrátame antivibračných prvkov) a spodok vrátane odvodnenia, trakčné vedenie, 2 zastávky MHD – STU a Žilinská, upravili sa priecestia ulíc Slovanská, Mýtna a Žilinská (cementobet. doska). Povrchová úprava trate a spevnených plôch je z betónovej dlažby, vozovka na križovatke Radlinského – I.Karvaša a nadväzné časti na jestvujúce plochy z asfaltobetónu. Preložené boli niektoré stĺpy trakčného vedenia a zrekonštruovaná bola trolejová križovatka trolejbusov/električiek na priecestí s ulicou Žilinská. Vykonala sa rekonštrukcia časti verejného osvetlenia, oznamovacieho zariadenia, svetelnej dopravnej signalizácie a dopravného značenia.

Náklady cca 4,0 mil. EUR


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSP, DRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2010, 2013, 2015
Dĺžka koľají: 1520 m
Dĺžka úseku: 770 m (vrátane rozvetvenia na ul I.Karvaša a triangla na Radlinského ul)
Dĺžka dvojkoľajnej trate: 450 m
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu