pozemné stavby a architektúra

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo

Cieľom dokumentácie je návrh obojstranného odpočívadla na novovybudovanej rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarskej republiky. Funkcia a umiestnenie obojstranného odpočívadla vyplýva zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry (hraničné distribučné miesto pre služby mýta – poskytovanie palubných jednotiek, predaj diaľničných nálepiek) a z projektu vstupných brán (informačno – predajné miesto, predaj diaľničných známok).
Pripájací a odbočovací pruh pravého odpočívadla, jednosmerná jednopruhová vetva šírky 8,0 m, pri napojení na r4 4,5 m od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku r4.
Pripájací a odbočovací pruh ľavého odpočívadla, jednosmerná jednopruhová vetva šírky 8,0 m, pri napojení na r4 4,5 m od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku r4.

Navrhované objekty budú poskytovať užívateľom rýchlostnej komunikácie nasledovné služby:

  • zariadenie pre osobnú hygienu vodičov kamiónov, samostatne pre cestujúcu verejnosť
  • služby mýtneho systému – predaj diaľničných známok a palubných jednotiek
  • informačné stredisko s predajom diaľničných známok

Polyfunkčný objekt sa nachádza v ťažisku odpočívky, situovaný je rovnobežne s osou komunikácie. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Dispozične a hmotovo je rozdelený do celkov zodpovedajúcich projektovaným funkciám.
Drobná architektúra pozostáva z objektov : stoly a lavičky, odpadkové koše, súbor zariadení pre aktívny oddych, informačný pilón, informačné tabule v priestore odpočívok.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSZ
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 19.12.2014
koniec: 30.09.2015
Plocha riešeného areálu celková: 1,5204 ha
Objekty pozemných stavieb: polyfunkčný objekt pravého odpočívadla Milhosť v staničení km 13,2 R4 – km 13,6 R4 (smer SR/MR)
polyfunkčný objekt ľavého odpočívadla Milhosť v staničení km 13,5 R4 – km 14,0 R4 (smer mr/sr)
Zastavaná plocha celková: 673,42 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.