pozemné stavby a architektúra

Základňa technickej infraštruktúry DPB, a. s. Jurajov Dvor - l. etapa


POPIS PROJEKTU

Základňa technickej infraštruktúry DPB, a. s. Jurajov Dvor – l. etapa

Cieľom projektu bolo navrhnúť v areáli Jurajov dvor plnohodnotné priestory pre prevádzky, ktoré boli pôvodne fungovali v areáli na Olejkárskej ulici v  kapacitne, technicky i hygienicky nevyhovujúcich priestoroch. Prvou je prevádzka pre cestné motorové vozidlá (CMV), ktorá zabezpečuje opravy a údržbu osobných a nákladných automobilov a  stavebných mechanizmov celého DPB a. s. Bratislava. Výroba je umiestnená v halových priestoroch.  V sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú priestory zázemia pre zamestnancov a kancelárie. Samostatnú časť tejto prevádzky tvorí umyváreň vozidiel.  Druhou prevádzkou umiestnenou v objekte je prevádzka koľajových tratí (KT), ktorá zabezpečuje výrobu a opravy častí oceľových konštrukcií koľají, údržbu výhybiek a údržbu a opravy samotných koľajových tratí. Prevádzka zabezpečuje svoje činnosti v dielenských priestoroch,  na vonkajších pracoviskách a  v sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú obslužné priestory pre zamestnancov (šatne a hygienické zariadenia) a kancelárie v nevyhnutnom rozsahu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: ŠTÚDIA, DSP, DRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2002, 2003, 2006
Objekty pozemných stavieb: Základňa technickej infraštruktúry
Zastavaná plocha celková: 2 535,70 m2
Úžitková plocha celková / z toho nadzemná časť: 3 172,76 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu