pozemné stavby a architektúra

R1 Beladice – Tekovské Nemce - Veľké pravostranné odpočívadlo Tekovské Nemce, Veľké ľavostranné odpočívadlo Tekovské Nemce


POPIS PROJEKTU

R1 Beladice – Tekovské Nemce – Veľké pravostranné odpočívadlo Tekovské Nemce, Veľké ľavostranné odpočívadlo Tekovské Nemce

Súčasťou riešenia rýchlostnej cesty boli veľké ľavostranné a pravostranné odpočívadlá, ktoré sú určené na zastavenie motorového vozidla a využitie možností krátkodobého odpočinku spojeného s využitím služieb poskytovaných na odpočívadlách. V rámci riešenia odpočívadla boli navrhnuté spevnené plochy a komunikácie, umiestnenie prvkov drobnej architektúry a riešenie inžinierskych sietí.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP
Dátum spracovania dokumentácie: 2006, 2008
Stavebné objekty: Veľké odpočívadlo ľavostranné
Veľké odpočívadlo pravostranné
Plocha riešeného územia celková: 51 654 m2
42 556 m2
Spevnené plochy a komunikácie: 19 762 m2
15 611 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.