pozemné stavby a architektúra

ŽST Vsetín - Dopravný terminál


POPIS PROJEKTU

ŽST Vsetín – Dopravný terminál

Projekt rieši návrh novej výpravnej budovy v ŽST Vsetín.

Z dôvodu zásadnej zmeny koľajového riešenia v priestore žst Vsetín bude existujúca výpravná budova asanovaná spolu so súvisiacimi objektami, ktoré sú v kolízií s navrhovaným riešením. Pre potreby odbavenia cestujúcich a zabezpečenia prevádzkového zázemia železničnej stanice je navrhnutá nová budova-dopravný terminál (DT). Budova nahrádza pôvodnú budovu a bude slúžiť pre potreby vlakovej a autobusovej dopravy. Budova je trojpodlažná, jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho objektu lichobežníkového tvaru. Celkové urbanistické riešenie umiestnenia novej budovy vychádza z urbanistickej štúdie, ktorá riešila celý predstaničný priestor. Na výstavbu DT nadväzujú v rámci projektu nástupné plochy a výhľadovo komerčný objekt. Dopravný terminál bude s týmito objektami prepojený komunikačne podchodom, ktorý prechádza cez 1.PP objektu.

Celková hmotová kompozícia objektu: kratšie strany lichobežníku sú obložené hliníkovými dierovanými kazetami (umelecká perforácia); dlhšie strany sú z väčšej časti presklené cez dve podlažia; vo výške druhého podlažia je predsadená fasáda z drevených lamiel. Použitím uvedených materiálov je objekt architektonicky prepojený jednak s prestrešením nástupísk a jednak aj s komerčným objektom cez Nádražnú ulicu.

Objekt slúži cestujúcim, ktorí v rámci dopravného uzlu budú využívať vlakovú a autobusovú dopravu (MHD a prímestskú). Objekt má celkom 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie komunikačne prepojené s nadväzujúcim podchodom.

Hlavné čakacie plochy pre cestujúcich sú situované v odchodovej hale v 1.NP otvorenej cez dve podlažia. Tieto plochy nadväzujú v 1.np priamo na pokladne, vertikálne komunikácie v rámci objektu a plochy služieb cestujúcim. V 2. NP sú umiestnené ďalšie plochy pre čakajúcich vrátane špeciálnych VIP plôch a plôch pre cestujúcich s deťmi. V samostatnej časti budovy nad pokladňami je situované zázemie zamestnancov objektu vrátane šatní a dennej miestnosti. V suteréne objektu sa nachádza technické zázemie objektu, vrátane technologických miestností a sociálneho zázemia pre cestujúcich.

Priestory sú vertikálne prepojené dvoma komunikačnými jadrami – otvorené schodisko s výťahom a eskalátory pre cestujúcich a služobné schodisko pre zamestnancov prepájajúce pokladne, zázemie zamestnancov a tech. zázemie objektu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Dátum spracovania dokumentácie: Začiatok: 03/2019
Koniec:03/2020
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 532,50 m2
Úžitková plocha celková / z toho nadzemná časť: 1197,20 m2
Obostavaný priestor celkom z toho nadzemná časť: 6 840,00 m3
Dodávateľ / zhotoviteľ dokumentácie: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu