civil engineering and architecture

R1 Beladice - Tekovské Nemce – Large right-hand side rest area Tekovské Nemce, Large left-hand side rest area Tekovské Nemce


PROJECT DESCRIPTION

R1 Beladice – Tekovské Nemce – Large right-hand side rest area Tekovské Nemce, Large left-hand side rest area Tekovské Nemce


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP
Dátum spracovania dokumentácie: 2006, 2008
Stavebné objekty: Veľké odpočívadlo ľavostranné
Veľké odpočívadlo pravostranné
Plocha riešeného územia celková: 51 654 m2
42 556 m2
Spevnené plochy a komunikácie: 19 762 m2
15 611 m2
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.