civil engineering and architecture

Reconstruction of the Rusovce manor house including the adjacent premises


PROJECT DESCRIPTION

Reconstruction of the Rusovce manor house including the adjacent premises


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: Architectural plan, DSP / Change of structure before completion
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 10/2016
koniec: 05/2017
Stavebné objekty: SO 101 Hlavný objekt - kaštieľ
SO 102 Prípojka vody
SO 103 Prípojka kanalizácie
SO 105 Prípojka VN elektro,
SO 106 Vonkajší oznamovací rozvod
SO 107 Vrátnica
SO 109 Vstupný pavilón
SO 110 Drobná architektúra a vlajkosláva
SO 111 Oplotenie a zábrany
SO 114 Vonkajší závlahový systém
SO 115 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
SO 116 Vonkajšie osvetlenie parku a kaštieľa
SO 117 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky
SO 118 Krajinná architektúra
SO 119 Zdroj vody pre tepelné čerpadlá
SO 120 Technicko prev.objekt, garáže (objekty mimo pôdorys kaštieľa)
SO 121 Trafostanica, náhradný zdroj
SO 122 Prekládka VN vedenia
SO 123 Arboristika
SO 124 Rešt. výskum a návrh na reštaurovanie
SO 125 interiéry a mobiliár
Celková plocha riešeného územia: 3,7 ha
Celková zastavaná plocha / Z toho nadzemná časť: 5 055/2 630 m2
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.