civil engineering and architecture

Unified Center of Traffic Control at Domkárská Street 9 in Bratislava


PROJECT DESCRIPTION

Unified Center of Traffic Control at Domkárská Street 9 in Bratislava


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: Layout and operational study
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok:06/2018
koniec:07/2018
Plocha riešeného územia celková: 3 456 m2
Stavebné objekty: Príprava územia
Vegetačné úpravy
Komunikácie a spevnené plochy
Objekt JCRD
Náhradný zdroj - stavebná časť
Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL
Kanalizačná prípojka
Vodovodná prípojka
Vonkajšia prípojka VN
Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Prepojenie informačného systému diaľnice a slaboprúdových rozvodov
STL plynovodná prípojka
Prekládky a ochrana inžinierskych sietí
Prevádzkové súbory: Operátorské pracovisko a príslušenstvo
Samohasiace zariadenie
Náhradný zdroj – technologická časť
Read more
GALLERY

Project galleryDOWNLOAD

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.