civil engineering and architecture

Highway D1 Sverepec - Vrtižer, SSÚD Považská Bystrica - Highway Administration and Maintenance Center Považská Bystrica


PROJECT DESCRIPTION

Highway D1 Sverepec – Vrtižer, SSÚD Považská Bystrica – Highway Administration and Maintenance Center Považská Bystrica


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP, DRS, DSVS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2004, 2008, 2009, 2011-2012
Stavebné objekty: stredisko správy a údržby diaľnic
Plocha riešeného územia celková: 47 675 m2
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 8 630 m2
Read more
GALLERY

Project gallery