pozemné stavby a architektúra

Hobby market Pharos Bratislava


POPIS PROJEKTU

Hobby market Pharos Bratislava

Riešené územie sa nachádza v areáli obchodnej zóny Pharos Bratislava. Je rozčlenené na zastavanú plochu a spevnené plochy objektu HOBBY MARKET,  na komunikácie, spevnené a parkovacie plochy a na plochy zelene. Objekt predajne je navrhnutý ako jednopodlažná kompaktná pravouhlá hmota s dispozičným členením premietnutým do členenia fasády. Objekt pozostáva z troch prevádzkovo rozčlenených častí, z hlavnej predajnej haly, záhradného centra a Drive In – predaj do auta. Hlavná predajná hala je centrálnym predajným priestorom. Je v strede objektu a z nej sa dá priamo prejsť do záhradného centra a do Drive in. Hlavná predajná hala má vstupný blok s bistrom, sociálny a technologický blok, priestory zásobovania, oddelenie pre úpravu polotovarov z dreva a hlavnú predajnú plochu. V podzemnej časti sa nachádza strojovňa SHZ a nádrž SHZ. Predajňa Záhradné centrum pozostáva z troch častí. Z vykurovanej predajnej plochy, z prestrešenej exteriérovej plochy a z voľnej exteriérovej spevnenej plochy. Tretia časť Drive In má exteriérovú zastrešenú časť a  voľnú exteriérovú spevnenú plochu. Medzi vjazdom a výjazdom je umiestnená pokladňa. Za samotným objektom HOBBY MARKETU sa nachádza oplotený zásobovací dvor. Je prejazdný len jedným smerom. Na dvore sa nachádza zapustená vykladacia rampa. Riešenie stavby a jej prevádzka umožňuje prístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 03/2011
koniec: 06/2016
Objekty pozemných stavieb: Hobby market, predaj do auta, záhradné centrum, reklamný pylón
Plocha riešeného územia celková: 69 296,3 m2
Zastavaná plocha celková: 17 263,3 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu