highways and roads

Highway D1 Dubná Skala - Turany


PROJECT DESCRIPTION

Highway D1 Dubná Skala – Turany


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 12/2011
koniec: 12/2015
Dĺžka komunikácie (D): 16,405 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 4
Read more
GALLERY

Project gallery