bridges

Highway D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka north - 206 bridge on D4 in km 4.259 – 4.719 above Danube arm Biskupické rameno


PROJECT DESCRIPTION

Highway D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka north – 206 bridge on D4 in km 4.259 – 4.719 above Danube arm Biskupické rameno


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 1.04.2015
koniec: 16.02.2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 22,590 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/120 a D 33,5/120
Názov mostu: 206 Most na D4 v km 4,259 – 4,719 nad Biskupickým
ramenom
Read more
GALLERY

Project gallery