mosty

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - 206 most na D4 v km 4,259 – 4,719 nad Biskupickým ramenom


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – 206 most na D4 v km 4,259 – 4,719 nad Biskupickým ramenom

Konštrukciu mosta tvorí 7-poľový spojitý nosník s rozpätiami 51,70 + 5×70,50 + 51,70 m pre celú šírku diaľnice D4. Celková dĺžka mosta je 431,30 m. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový monolit s prefabrikovanými vzperami, ktoré podopierajú dobetónovanú mostovku. Celková šírka konštrukcie v úrovni hornej dosky je po celej dĺžke konštantná 40,16 m, v úrovni spodnej dosky je šírka 12,00 m. Hrúbka spodnej dosky a trámov je po dĺžke mosta premenná. Hornú dosku budú dopĺňať rebrá s výškou 0,75 m, ktoré sú od seba vzdialené 2,35m v pozdĺžnom smere mosta. Výška prierezu je v pozdĺžnom smere konštantná 5,0 m. Nosná konštrukcia bude budovaná po etapách, technológiou letmej betonáže. V jednom zábere sa vybetónuje jadro lamely s dĺžkou 4,7 m. Po zmonolitnení nosnej konštrukcie v pozdĺžnom smere sa k jadru lamiel osadia prefabrikované vzpery, ktoré budú prichytené dvomi predpínacími tyčami. Po osadení vzpier bude dobudovaná horná doska. Výsledne vznikne prierez s tromi otvormi.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 1.04.2015
koniec: 16.02.2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 22,590 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/120 a D 33,5/120
Názov mostu: 206 Most na D4 v km 4,259 – 4,719 nad Biskupickým
ramenom
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu