mosty

Diaľnica D1 Hričovské podhradie - Lietavská Lúčka, estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hričovské podhradie – Lietavská Lúčka, estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke

Mostný objekt 209–00 sa nachádza v intraviláne a extraviláne obcí Bytčica a Lietavská Lúčka. Zabezpečuje kríženie diaľnice s traťou ŽSR Žilina – Rajec, s poľnou cestou, s cestou I/64  a miestnymi komunikáciami.  Bezpečne prevedie prietok potoka Rajčianka. Niveleta D1 na moste je vo výškovom oblúku o polomere R=100000,0m resp. 30000,0m a v údonicovom zakružovacom oblúku s polomerom R=20000,0. Smerové vedenie  je tvorené oblúkmi R=800,0m a R=900,0 m a  prechodnicami L=180,0 m. Priečny sklon  je jednostranný max. 2,5%. SO 209-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty. Ide o 18–poľovú priečne delenú priamopásovú konštrukciu  konštantnej výšky komorového priečneho rezu. Je realizovaná technológiou postupnej montáže priečne delených prefabrikátov pomocou montážneho zariadenia a na pevnej podpornej skruži (krajné polia). Podpery č.3÷32 sú tvorené dvojicou obdĺžnikových stĺpov ,  piliere č. 33÷36 tvorí stenový stĺp s hlavicou pod  ložiskami.  Zakladanie je kombinované, časť podpôr je založených na hlbinných základoch a časť na plošných základoch.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 04/2014
koniec: pokračuje
Dĺžka komunikácie (D): 11,317 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/100
Názov mostu: Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu