mosty

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany - most na diaľnici v km 4,823


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany – most na diaľnici v km 4,823

Mostný objekt  sa nachádza v inundačnom území rieky Váh a na rozhraní katastrálneho územia Turčianske Kľačany a Martin – Priekopa. Premosťuje zemný val , poľnú cestu, tok rieky Váh, ,asfaltovú cestu. Smerovo je mostný objekt v prechodnici L=180 a od staničenia 4,702 672  v oblúku R=2300m. Výškovo je niveleta mosta v stúpaní +1,70%, v staničení 4,881 840 je výškový oblúk R=14000m a ďalej niveleta mosta klesá –1,40%.  Priečny sklon na moste je jednostranný  +2,50%. SO 205-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty. Ide o  5–poľový most z monolitického, dodatočne predpätého betónu. Nosná konštrukcia mosta pozostáva z dvoch vahadiel dĺžky 2x120m, premennej výšky budovaných technológiou letmej betonáže a  z  konštrukcie priamopásovej dĺžky 102,0m  budovanej na podpernej skruži.

Krajné opory sú tvorené úložným prahom, driekom a základovým blokom s hĺbkovým základom. Medziľahlé podpery piliera č.3,4 a 5,6 majú kruhové stojky priemeru 4,0 m s oválnou hlavicou. Sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Ostatné piliera tvorí dvojica kruhových stojok priemeru 2,20 m taktiež s hĺbkovým založením. Nad piliermi budú zriadené seizmické zarážky.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 12/2011
koniec: 12/2015
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 16,405km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/120
Názov mostu: most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu