mosty

Most SNP cez Dunaj v Bratislave


POPIS PROJEKTU

Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Most SNP (od roku 1993 do 28. augusta 2012 Nový most) je oceľový nesymetricky zavesený cestný most na jednom šikmom pylóne,  s vejárovým usporiadaním závesov, cez rieku Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v koryte rieky Dunaj, čím je tento výnimočný, vo svetovej literatúre často citovaný bratislavský most je najväčším mostom v Slovenskej republike z hľadiska veľkosti rozpätia mosta.

Most je oceľový a zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6 m. Celková dĺžka je 430,8 m, rozpätia medzi piliermi sú 74,80 m – 303 m – 54 m, šírka mosta je 21 m a celková výška od základov po vrchol pylóna je 95 m. 

Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov. Priechodná šírka medzi zvodidlami v každom smere jazdy je 8,5 m. Šírka chodníkov je 3,5 m Vo vnútri dvojkomorového prierezu sú umiestnené vodovodné potrubia priemeru 820 mm a káble telekomunikačného a elektrického vedenia. .

Na vrchole pylóna sa nachádza reštaurácia s priemerom 32 m, z ktorej je výhľad na Bratislavu. Úplne na vrchole pylóna nad reštauráciou je otvorená výhľadová plošina. Rýchlovýťah je umiestnený v jednom z nôh pylóna, v druhej sa nachádza núdzové schodisko so 430 schodmi.

Nový most v kategórii zavesených bol v čase jeho odovzdania do prevádzky v roku 1972 štvrtým najväčším mostom na svete. V užšej kategórii zavesených mostov, teda mosty iba s jedným pylónom a iba s jednou závesnou rovinou, mu svetové prvenstvo zostalo dodnes. Na treťom mieste je medzi mostami so šikmým pylónom. Most SNP bol v roku 2001  vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.

Kotvenie ťahaných závesov na pravom, petržalskom brehu je zabezpečené pomocou železobetónového bloku objemu 10 500 m3.. Kotevný blok zachytáva zvislú zápornú reakciu o veľkosti až 130 MN. Výstavba bloku bola realizovaná v stavebnej jame priemeru cca 34 m chránené štetovnicovou stenou. Samotný šikmý, 17° od zvislej roviny dozadu naklonený pylón tvaru písmena A je založený na železobetónovej roštovej doske 20,5 x 40,5 m hrúbky 7 m. Roštová doska je podopretá 56 pilótami dĺžky 27 m.

Hlavné  303 m pole dvojkomorového nosného trámu výšky 4,6 m mosta je zavesený v troch miestach – 51,5 m, 70,2 m a 82,6 m od pravobrežnej pevnej podpery v mieste pylóna – v strednom deliacom páse mostovky. Krútiace momenty od excentrického jednostranného zaťaženia sú prenášané priamo do pobrežných podpier krutovo-tuhým prierezom nosnej konštrukcie. Zväzok závesov tvoria uzavreté laná priemeru 70,3 mm. Ortotropná uzavretá oceľová mostovka ako aj celá nosná konštrukcia včítane pylóna je celozvarovaná.  V čase výstavby mosta bolo unikátnym riešením aj realizovanie celozvarovaných  montážnych stykov prierezov mostného trámu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: postupne všetky stupne
Dátum spracovania dokumentácie: 1966-1968
Komunikácie (D, RC, C): cestný most
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): štvorpruhová mestská zberná komunikácia
Názov mosta: Most SNP
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu