bridges

SNP Bridge across the Danube in Bratislava


PROJECT DESCRIPTION

SNP Bridge across the Danube in Bratislava


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: postupne všetky stupne
Dátum spracovania dokumentácie: 1966-1968
Komunikácie (D, RC, C): cestný most
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): štvorpruhová mestská zberná komunikácia
Názov mosta: Most SNP
Read more
GALLERY

Project gallery