bridges

Bridge Ružín - removal of the emergency condition of the bridge II/547020 Ružín


PROJECT DESCRIPTION

Bridge Ružín – removal of the emergency condition of the bridge II/547020 Ružín


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 27. 6. 2017
koniec: 8. 12. 2017
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 0,2 km (cesta II/547)
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): C 7,5/60
Názov mosta: Ružín
Read more
GALLERY

Project gallery