bridges

Highway D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka north - 204 bridge on D4 in km 2.244-2.752 over relocation of road i/2


PROJECT DESCRIPTION

Highway D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka north – 204 bridge on D4 in km 2.244-2.752 over relocation of road i/2


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 1.04.2015
koniec: 16.02.2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 22,590 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/120 a d33,5/120
Názov mostu: 204 Most na D4 v km 2,244-2,752 nad preložkou cesty i/2 v križovatke „Rusovce“
Read more
GALLERY

Project gallery