bridges

Apollo Bridge across the Danube in Bratislava


PROJECT DESCRIPTION

Apollo Bridge across the Danube in Bratislava


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: postupne všetky stupne
Dátum spracovania dokumentácie: 1999 - 2005
Komunikácie (D, RC, C): mestská komunikácia
Názov mosta: Most Apollo
Dĺžka mosta celková / hlavného mostného objektu: 854 m / 517 m
Read more
GALLERY

Project gallery