bridges

Highway D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka north - 205 bridge on D4 in km 2.757 – 3.357 above Jarovským


PROJECT DESCRIPTION

Highway D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka north – 205 bridge on D4 in km 2.757 – 3.357 above Jarovským


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Stupeň dokumentácie: DSP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 1.04.2015
koniec: 16.02.2016
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 22,590 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/120 a D33,5/120
Názov mostu: 205 Most na D4 v km 2,757 – 3,357 nad Jarovským ramenom
Read more
GALLERY

Project gallery