mosty

Most Apollo cez Dunaj v Bratislave


POPIS PROJEKTU

Most Apollo cez Dunaj v Bratislave

Most Apollo je bratislavský most cez rieku Dunaj, nachádza sa medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Je to oblúkový most, teda je tvorený oblúkom, na ktorý sú pripevnené približne rovnobežné závesné oceľové laná, ktoré držia mostovku. Maximálne rozpätie mosta dosahuje 231 m, tomu sa zo statického hľadiska prispôsobila aj výška oblúka, ktorá je 36 m. Celková dĺžka mosta vrátane betónových estakád je 854 m a dĺžka hlavného mostného poľa 517 metrov. Hmohttps://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavatnosť mostného poľa je 5 240 ton.

Pri projektovaní sa skúmali viaceré varianty premostenia, konštrukčného materiálu ako aj systémov závesov. Po podrobnej analýze sa nakoniec vybral oceľový oblúk s ocelovou mostovkou a takzvaný radiálny systém závesov, ktorý je dostatočne staticky účinný, konštrukčne pohodlný a pohľadovo najkrajší z väčšiny rôznych uhlov. Projektovanie najviac skomplikovalo šikmé kríženie mosta s Dunajom, čo si z dôvodu zachovania celkovej harmónie tvaru mosta vyžiadalo definovanie množstva zložitých geometrických plôch a ich prienikov. V pohľade mosta sú dominujúcim prvkom tvarovo netradičné priečniky. Po vonkajších stranách trámov sú umiestnené chodníky pre chodcov a cyklistov, pod ktorými sú priechodné komory na káblové vedenia.

Unikátna bola najmä výstavba hlavného mostného oblúka, ktorý sa budoval na ľavej strane Dunaja a následne bol otočený na bárkach okolo kalotového ložiska.

Aj vďaka unikátnej technológii výstavby bol most vysoko ocenený viacerými svetovými organizáciami.

(zdroj: Mosty na území Slovenska, Ing. Paulík, PhD., wikipedia)

 

Významné ocenenia:

  • Európska cena pre oceľové konštrukcie udelená európskym združením pre oceľové konštrukcie 2005
  • Cena americkej spoločnosti stavebných inžinierov OPAL Award 2006 (OCEA AWARD of Merit) 2006
  • Hlavná cena a titul Stavba roka 2006
  • Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov 2006
  • Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy 2006

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: postupne všetky stupne
Dátum spracovania dokumentácie: 1999 - 2005
Komunikácie (D, RC, C): mestská komunikácia
Názov mosta: Most Apollo
Dĺžka mosta celková / hlavného mostného objektu: 854 m / 517 m
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu